Flora (plantkunde)

In de plantkunde heeft flora (meervoud: floras of florae) twee betekenissen.

De eerste betekenis verwijst naar al het plantenleven in een gebied of tijdsperiode (vooral het natuurlijk voorkomende of inheemse plantenleven). De overeenkomstige term voor dierlijk leven is fauna.

De tweede betekenis verwijst naar een boek of ander werk dat de plantensoorten in een gebied of tijdsperiode beschrijft, met de bedoeling identificatie mogelijk te maken.

De term flora komt uit het Latijn. Flora was de godin van de bloemen in de Romeinse mythologie.

Planten worden gegroepeerd in floras op basis van regio, periode, speciaal milieu, of klimaat. Regio's kunnen geografisch verschillende habitats zijn, zoals bergen en vlakten. Flora's kunnen plantenleven uit een historisch tijdperk betekenen, zoals in de fossiele flora.

Bacteriële organismen worden soms tot een flora gerekend [1] [2]. Andere keren worden de termen bacteriële flora en plantenflora afzonderlijk gebruikt.

Vereenvoudigd schema van de flora van een eiland - alle plantensoorten, gemarkeerd in vakjes.Zoom
Vereenvoudigd schema van de flora van een eiland - alle plantensoorten, gemarkeerd in vakjes.

Verwante pagina's

  • Biome - een grote regionale groep van kenmerkende planten- en dierengemeenschappen.
  • Vegetatie - een algemene term voor de plantengroei in een gebied.
  • Fauna

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3