Onderkoning

Een onderkoning is een koninklijk ambtenaar die een gebied bestuurt in naam van de koning (of koningin). Het woord is samengesteld uit "vice" (Latijn voor "in de plaats van") en "roy" (Frans, wat "koning" betekent).

De titel werd gebruikt wanneer een keizerrijk uitgestrekte gebieden had die de vorst zelden zou bezoeken. Hij werd regelmatig gebruikt door het Spaanse, het Portugese, het Russische, het Habsburgse en het Britse keizerrijk. In het Britse Rijk werd een onderkoning alleen benoemd in het geval van Brits-Indië, en dan nog alleen voor Lord Canning in 1858. Voor de rest was het slechts een ceremoniële naam voor de gouverneurs-generaal.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3