Victorian Heritage Register

Het Victorian Heritage Register is een lijst van plaatsen van cultureel erfgoed die belangrijk zijn voor de staat Victoria, Australië. Het heeft wettelijke bevoegdheden op grond van de Heritage Act 1995. Heritage Victoria is het overheidsdepartement dat verantwoordelijk is voor het register. Het beschermt een breed scala van cultureel-erfgoedplaatsen en -objecten, waaronder:

Heritage Victoria maakt deel uit van het Department of Planning and Community Development, een departement van de regering van Victoria, Australië. Erfgoed Victoria brengt verslag uit aan de Erfgoedraad, die beslist welke plaatsen en voorwerpen in het register moeten worden opgenomen. De minister van Planning is de verantwoordelijke minister voor Heritage Victoria en de Heritage Act 1995.

Het bevat een lijst van belangrijke gebouwen en andere plaatsen in Victoria. Het biedt wettelijke bescherming om te voorkomen dat plaatsen op de lijst worden vernietigd of veranderd. Het verwijderen van een object van de lijst kan alleen door een minister worden gedaan.

Alle plaatsen en voorwerpen die in het register zijn opgenomen, hebben recht op een blauw bord. .

Het Gollin and Company gebouw in Melbourne, opgenomen in het Victorian Heritage Register
Het Gollin and Company gebouw in Melbourne, opgenomen in het Victorian Heritage Register

Blauwe plaquette op de Ballarat Mining Exchange
Blauwe plaquette op de Ballarat Mining Exchange


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3