Cultuur | de manier van leven van groepen mensen

Cultuur is een woord voor de "manier van leven" van groepen mensen, dat wil zeggen de manier waarop zij dingen doen. Verschillende groepen kunnen verschillende culturen hebben. Een cultuur wordt doorgegeven aan de volgende generatie door leren, terwijl genetica wordt doorgegeven door erfelijkheid. Cultuur komt tot uiting in het schrift, de religie, de muziek, de kleding, de kookkunst en in wat mensen doen.

Het begrip cultuur is zeer ingewikkeld, en het woord heeft vele betekenissen. Het woord "cultuur" wordt meestal op drie manieren gebruikt.

 • Uitmuntende smaak in de schone kunsten en geesteswetenschappen, ook wel hoge cultuur genoemd.
 • Een geïntegreerd patroon van menselijke kennis, geloof en gedrag.
 • De zienswijze, houding, waarden, moraal, doelen en gewoonten die een samenleving deelt.

In het algemeen omvat "cultuur" alle menselijke verschijnselen die niet uitsluitend het resultaat zijn van menselijke genetica. De discipline die culturen onderzoekt, heet antropologie, hoewel vele andere disciplines een rol spelen.


  Georgische volksdansers  Zoom
Georgische volksdansers  

Nationale culturen

Culturen maken een land uniek en interessant. Elk land heeft verschillende culturele activiteiten en culturele rituelen. Cultuur omvat materiële goederen, de dingen die de mensen gebruiken en produceren. Cultuur is ook de overtuigingen en waarden van de mensen en de manier waarop zij denken over en inzicht hebben in de wereld en hun eigen leven.

Verschillende landen hebben verschillende culturen. Sommige oudere Japanners dragen bijvoorbeeld kimono's, schikken bloemen in vazen en houden theeceremonies. Sommige landen verzetten zich tegen bepaalde dingen in hun cultuur, zoals discriminatie of religie. 

Regionale of niet-regionale culturen

Cultuur kan ook verschillen binnen een regio, samenleving of subgroep. Een werkplek kan een specifieke cultuur hebben die zich onderscheidt van soortgelijke werkplekken. Een regio van een land kan een andere cultuur hebben dan de rest van het land. In een groot land als China of Canada kan een regio bijvoorbeeld een aparte manier van praten, verschillende soorten muziek en verschillende soorten dansen hebben.

Van een groep die anders handelt of spreekt, kan worden gezegd dat zij een subcultuur is of heeft.

Etnische groepen zoals de Roma in Europa hebben een aparte cultuur. 

Bedrijfsculturen

Bedrijven of andere organisaties (groepen mensen) kunnen een aparte cultuur hebben. Japanse productiebedrijven hebben vaak een andere cultuur dan westerse bedrijven; de werkdag begint met lichaamsbeweging, en de werknemers zijn zeer loyaal aan het bedrijf.

Bedrijven in de hightechsector hebben vaak een andere cultuur dan andere bedrijven. Software- en computerbedrijven staan werknemers soms toe om tijdens de werkdag spelletjes te spelen, of vrij te nemen om te ontspannen, omdat deze bedrijven geloven dat de werknemers daardoor beter kunnen nadenken. 

Antropologie

Antropologie is de studie van de mens en hoe deze zich tot elkaar verhoudt. Een antropoloog is iemand die antropologie bestudeert. Antropologen bestuderen hoe cultuur mensen en hun leven vormt. Culturen veranderen voortdurend doordat mensen zich verplaatsen en met nieuwe groepen mensen communiceren.

Zo kunnen immigranten (mensen die van het ene land naar het andere verhuizen) sommige van hun gewoonten en tradities uit hun oude land behouden. Door hun cultuur op deze manier te behouden, brengen zij stukjes van hun cultuur naar een nieuwe plaats waar anderen die beginnen te ervaren. 

Gerelateerde pagina's 

Website

 • Cultuur_(sociaal) -Citizendium

Cultuur

Wetenschappen

 • Culturele antropologie
 • Culturele astronomie
 • Culturele ecologie
 • Culturele geografie
 • Culturele neurowetenschappen
 • Culturele studies
 • Culturologie
 • Cultuurtheorie
 • Veiligheidscultuur
 • Neurocultuur

Subvelden

 • Biocultuur
 • Cross-culturele studies
 • Culturele analyse
 • Culturele economie
 • Culturele entomologie
 • Culturele geschiedenis
 • Cultureel in kaart brengen
 • Culturele bemiddeling
 • Culturele psychologie
 • Culturele waarden
 • Culturomics
 • Intercultureel leren
 • Interculturele betrekkingen
 • Internetcultuur
 • Filosofie van de cultuur
 • Studies volkscultuur
 • Postkritiek
 • Semiotiek van de cultuur
 • Sociologie van de cultuur
 • Geluidscultuur
 • Theologie van de cultuur
 • Transculturele verpleging

Types

 • Geconstrueerde cultuur
 • Dominante cultuur
 • Volkscultuur
 • Hoge cultuur
 • Individualistische cultuur
 • Juridische cultuur
 • Lage cultuur
 • Microcultuur
 • Officiële cultuur
 • Politieke cultuur
  • Burger
 • Populaire cultuur
  • Urban
  • Alternatieve cultuur
  • lijst
 • Super cultuur
 • Vernaculaire cultuur
 • Cultuur per locatie

Aspecten

 • Acculturatie
 • Culturele waardering
 • Culturele toe-eigening
 • Cultureel gebied
 • Cultureel artefact
 • Culturele bagage
 • Cultureel gedrag
 • Culturele vooringenomenheid
 • Cultureel kapitaal
  • Intercultureel
 • Culturele communicatie
 • Cultureel conflict
 • Cultureel ineenkrimpen
 • Culturele dissonantie
 • Culturele nadruk
 • Cultureel kader
 • Cultureel erfgoed
 • Cultureel icoon
 • Culturele identiteit
 • Culturele industrie
 • Culturele uitvinding
 • Cultuurlandschap
 • Cultureel leren
 • Culturele nivellering
 • Cultureel geheugen
 • Cultureel pluralisme
 • Culturele praktijk
 • Cultureel eigendom
 • Culturele reproductie
 • Cultureel systeem
 • Culturele technologie
 • Cultureel universeel
 • Cultureme
 • Enculturatie
 • Hoge- en lage-contextculturen
 • Interculturaliteit
 • Cultuur van handschriften
 • Materiële cultuur
 • Niet-materiële cultuur
 • Organisatiecultuur
 • Drukcultuur
 • Protocultuur
 • Relationele mobiliteit
 • Veiligheidscultuur
 • Technocultuur
 • Transculturele verspreiding
 • Transculturatie
 • Visuele cultuur

Politiek

 • Koloniale mentaliteit
 • Consumentenkapitalisme
 • Culturele gevoeligheid
 • Culturele assimilatie
 • Cultureel attaché
 • Culturele achterstand
 • Cultureel bolsjewisme
 • Cultureel conservatisme
 • Culturele contracten
 • Culturele achterstand
 • Culturele diplomatie
 • Cultureel milieudenken
 • Culturele uitzondering
 • Cultureel feminisme
 • Culturele genocide
 • Culturele globalisering
 • Culturele hegemonie
 • Cultureel imperialisme
 • Culturele intelligentie
 • Cultureel liberalisme
 • Cultureel nationalisme
 • Cultureel pessimisme
 • Cultureel beleid
 • Cultureel racisme
 • Cultureel radicalisme
 • Cultuurbehoud
 • Culturele Revolutie
 • Culturele rechten
 • Culturele veiligheid
 • Culturele stilte
 • Culturele subsidie
 • Cultureel zionisme
 • Cultuurverandering
 • Minister van Cultuur
 • Cultuur van angst
 • Culturele oorlog
 • Deculturalisatie
 • Dominerende cultuur
 • Interculturaliteit
 • Monoculturalisme
 • Multiculturalisme
  • Biculturalisme
 • Pluriculturalisme
 • Polyculturalisme
 • Transculturisme

Religies

 • Boeddhisme
 • Christendom
  • Katholicisme
  • Culturele christenen
  • Protestantisme
  • Rol van het christendom in de beschaving
  • Oosters-orthodoxie
  • Mormonisme
 • Culturele hindoes
 • Islam
  • Culturele moslims
 • Jodendom
 • Sikhisme


 

Vragen en antwoorden

V: Wat is cultuur?


A: Cultuur is een woord voor de 'manier van leven' van groepen mensen, dat wil zeggen de manier waarop ze dingen doen. Het omvat schrijven, religie, muziek, kleding, koken en andere activiteiten die aan de volgende generatie worden doorgegeven door leren in plaats van genetica.

V: Hoe wordt cultuur doorgegeven?


A: Cultuur wordt meestal doorgegeven aan de volgende generatie door leren in plaats van door genetica.

V: Wat zijn enkele gangbare toepassingen van het woord "cultuur"?


A: Het woord "cultuur" wordt meestal op drie manieren gebruikt: uitmuntende smaak in de schone kunsten en geesteswetenschappen (ook bekend als hoge cultuur), een geïntegreerd patroon van menselijke kennis, geloof en gedrag; en opvattingen, houdingen, waarden, morele doelen en gewoonten die door een samenleving worden gedeeld.

V: Welke discipline onderzoekt culturen?


A: De discipline die culturen onderzoekt heet antropologie, hoewel vele andere disciplines een rol spelen.

V: Waarin verschilt cultuur van genetica?


A: Cultuur wordt aan de volgende generatie doorgegeven door leren, terwijl genetica wordt doorgegeven door erfelijkheid. Bovendien omvat cultuur alle menselijke verschijnselen die niet louter het resultaat zijn van menselijke genetica, terwijl genetica specifiek verwijst naar geërfde eigenschappen van iemands ouders of voorouders.

V: Wat betekent hoge cultuur?


A: Hoge cultuur verwijst naar een uitstekende smaak in schone kunsten en geesteswetenschappen zoals literatuur of kunst.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3