Video chat

Videochat is een manier van online communiceren via het internet waarbij de betrokken partijen gebruik maken van een camera-microfooncombinatie die in hun computer of in hun smart phones is geïnstalleerd. Voor het streamen van video is een snelheid van ten minste 2 Mbps nodig, om een haperend signaal en verbrekingen van de verbinding te voorkomen. Voor geluidsoverdracht is veel minder snelheid vereist, zodat in tijden van zware netwerkcongestie video vaak wordt uitgeschakeld, om de continuïteit van de verbinding te handhaven.

Videochat is een uiterst populaire vorm van communicatie in de 21e eeuw en wordt vaak om vele redenen gebruikt;


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3