Communicatie

Communicatie is het doorgeven van informatie van een zender aan een ontvanger met behulp van een medium. Er zijn verschillende media die kunnen worden gebruikt:

Communicatie kan gesproken (een woord) of niet-gesproken (een glimlach) zijn. Communicatie kan op vele manieren, en gebeurt de hele tijd. Niet alleen mensen communiceren, ook de meeste andere dieren doen dat. Sommige vormen van communicatie gebeuren zonder na te denken, zoals het veranderen van lichaamshouding.

Communicatie die iemand op andere gedachten tracht te brengen, kan overreding of propaganda worden genoemd.Communicatie stroomschema.Zoom
Communicatie stroomschema.

Dit is vergelijkbaar met communicatie door pratenZoom
Dit is vergelijkbaar met communicatie door praten

Hoe communicatie werkt

Communicatie werkt door het uitwisselen van informatie of berichten. In zeer eenvoudige termen

  1. De afzender maakt een boodschap, van een idee. Dit wordt meestal coderen genoemd
  2. De verzender zendt de boodschap door het medium.
  3. De ontvanger ontvangt het bericht en decodeert het.

Naast de inhoud van de boodschap zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn. Deze maken geen deel uit van de boodschap zelf, maar veeleer van de context ervan

  • Wie communiceert, en welke status heeft de communicator?
  • Communicatieboodschappen komen meestal niet alleen, maar gaan vergezeld van andere boodschappen. Deze worden ook geïnterpreteerd.

Een berichtenuitwisseling kan alleen succesvol zijn als de verzender en de ontvanger het eens zijn over een vocabulaire. Het woord heg kan, afhankelijk van de context, totaal verschillende dingen betekenen. In de biologie is een heg een rij struiken of bomen die een barrière vormen of een grens afbakenen. In de financiële wereld is een hedge een investering die wordt gedaan om het risico van een andere investering te verminderen. In de taalkunde is een haag een woord of een reeks woorden die andere woorden minder belangrijk maken. Zonder enige informatie is het dus heel moeilijk om te weten welke heg de spreker nu eigenlijk bedoelt.Verwante pagina's

 
AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3