Gendergerelateerd geweld

Geweld tegen vrouwen (afgekort: VAW), ook wel gendergerelateerd geweld genoemd, is geweld dat meestal tegen vrouwen en meisjes wordt gepleegd. Het wordt soms beschouwd als een haatmisdrijf. De reden daarvoor is dat dergelijke gewelddaden tegen vrouwen en meisjes vooral worden gepleegd omdat ze vrouw zijn.

In de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen staat: "Geweld tegen vrouwen is een uiting van historisch ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen".

Geweld tegen vrouwen kent verschillende brede categorieën: verkrachting, seksuele intimidatie, huiselijk geweld, seksueel geweld en gedwongen huwelijken behoren tot die categorieën.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3