Verenigde Naties

De Verenigde Naties (VN) is een organisatie van landen die op 24 oktober 1945 is opgericht om de internationale samenwerking te bevorderen. Zij werd opgericht ter vervanging van de Volkenbond na de Tweede Wereldoorlog en om een nieuw conflict te voorkomen. Toen zij werd opgericht, telde de VN 51 lidstaten; nu zijn dat er 193. De meeste landen zijn lid van de VN en sturen diplomaten naar het hoofdkwartier om er te vergaderen en besluiten te nemen over wereldwijde vraagstukken.

De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:

Geschiedenis

Na de Eerste Wereldoorlog vormden de naties van de wereld de Volkenbond. Deze organisatie was een plaats waar de naties hun meningsverschillen in alle rust konden bespreken. Sommige landen, zoals Duitsland, Italië en Japan, negeerden de Volkenbond echter en probeerden hun problemen door oorlog op te lossen. Leden van de Volkenbond wilden geen oorlog voeren om andere leden te beschermen en de Liga faalde. Al snel brak een Tweede Wereldoorlog uit.

De geallieerden van de Tweede Wereldoorlog noemden zichzelf vaak "de Verenigde Naties" (verenigd tegen de Asmogendheden). Na de oorlog vormden de overwinnaars een nieuwe organisatie voor de wereldvrede. Op 25 april 1945 besloten zij in San Francisco de naam "Verenigde Naties" te gebruiken. In juni ondertekenden zij het Handvest van de Verenigde Naties waarin stond hoe de organisatie zou werken. De VN werd opgericht op 24 oktober 1945 en de eerste vergadering werd gehouden in januari 1946. Sinds 1947 wordt 24 oktober "Dag van de Verenigde Naties" genoemd.

Geschiedenis

Na de Eerste Wereldoorlog vormden de naties van de wereld de Volkenbond. Deze organisatie was een plaats waar de naties hun meningsverschillen in alle rust konden bespreken. Sommige landen, zoals Duitsland, Italië en Japan, negeerden de Volkenbond echter en probeerden hun problemen door oorlog op te lossen. Leden van de Volkenbond wilden geen oorlog voeren om andere leden te beschermen en de Liga faalde. Al snel brak een Tweede Wereldoorlog uit.

De geallieerden van de Tweede Wereldoorlog noemden zichzelf vaak "de Verenigde Naties" (verenigd tegen de Asmogendheden). Na de oorlog vormden de overwinnaars een nieuwe organisatie voor de wereldvrede. Op 25 april 1945 besloten zij in San Francisco de naam "Verenigde Naties" te gebruiken. In juni ondertekenden zij het Handvest van de Verenigde Naties waarin stond hoe de organisatie zou werken. De VN werd opgericht op 24 oktober 1945 en de eerste vergadering werd gehouden in januari 1946. Sinds 1947 wordt 24 oktober "Dag van de Verenigde Naties" genoemd.

Hoofdkwartier

Alle organen van de Verenigde Naties zijn gevestigd in New York, VS, behalve het Internationaal Gerechtshof dat in Den Haag in Nederland is gevestigd.

Hoofdkwartier

Alle organen van de Verenigde Naties zijn gevestigd in New York, VS, behalve het Internationaal Gerechtshof dat in Den Haag in Nederland is gevestigd.

Activiteit

Het hoofdgebouw van de Verenigde Naties staat in New York City in de Verenigde Staten van Amerika, maar de VN heeft ook belangrijke kantoren in Genève (Zwitserland), Nairobi (Kenia) en Wenen (Oostenrijk). De VN probeert vreedzaam te zijn, maar soms als gesprekken niet werken gaan de VN, in tegenstelling tot de Volkenbond, ook de strijd aan. In de jaren vijftig hielpen de VN Zuid-Korea in een oorlog tegen Noord-Korea, en in de jaren negentig hielpen de VN de Iraakse soldaten uit Koeweit te verdrijven. Op andere momenten heeft de VN "vredeshandhavingstroepen" gevormd. VN-vredeshandhavers reizen naar onrustige plaatsen in de wereld en proberen - soms met succes, soms niet - de vrede te bewaren. Vandaag de dag zijn er VN-vredeshandhavers aan het werk in Afghanistan, Cyprus, Haïti, Liberia en diverse andere landen. Door een reeks doelstellingen, resoluties en verklaringen die door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen, heeft de wereld een reeks verbintenissen, acties en doelstellingen om de verspreiding van hiv een halt toe te roepen en om te keren en de toegang tot hiv-preventie, -behandeling, -zorg en -ondersteunende diensten uit te breiden tot iedereen.

Activiteit

Het hoofdgebouw van de Verenigde Naties staat in New York City in de Verenigde Staten van Amerika, maar de VN heeft ook belangrijke kantoren in Genève (Zwitserland), Nairobi (Kenia) en Wenen (Oostenrijk). De VN probeert vreedzaam te zijn, maar soms als gesprekken niet werken gaan de VN, in tegenstelling tot de Volkenbond, ook de strijd aan. In de jaren vijftig hielpen de VN Zuid-Korea in een oorlog tegen Noord-Korea, en in de jaren negentig hielpen de VN de Iraakse soldatenuit Koeweit te verdrijven. Op andere momenten heeft de VN "vredeshandhavingstroepen" gevormd. VN-vredeshandhavers reizen naar onrustige plaatsen in de wereld en proberen - soms met succes, soms niet - de vrede te bewaren. Vandaag de dag zijn er VN-vredeshandhavers aan het werk in Afghanistan, Cyprus, Haïti, Liberia en diverse andere landen. Door een reeks doelstellingen, resoluties en verklaringen die door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen, heeft de wereld een reeks verbintenissen, acties en doelstellingen om de verspreiding van hiv een halt toe te roepen en om te keren en de toegang tot hiv-preventie, -behandeling, -zorg en -ondersteunende diensten uit te breiden tot iedereen.

afdelingen

De Verenigde Naties hebben zes "hoofdorganen":

Voornaamste organen van de Verenigde Naties

Algemene Vergadering van de VN - Vergadering
van alle
lidstaten van de VN (elk land heeft één stem).

VN-secretariaat-
Administratief orgaan van de VN - voorzitter is de
secretaris-generaal van de VN -

Internationaal Gerechtshof -
Universele
rechtbank voor internationaal recht (gevestigd in Den Haag)

UN General Assembly hall

Headquarters of the UN in New York City

International Court of Justice

 • kan niet-verplichte aanbevelingen aan staten, of suggesties aan de U.N.S.C. (geen parlement) doen
 • besluit over de toelating van nieuwe leden, op voorstel van de U.N.S.C.
 • neemt de begroting aan
 • kiest de niet-permanente leden van de U.N.S.C., alle leden van de Economische en Sociale Raad, op voorstel van de U.N.S.C. de secretaris-generaal van de U.N., en de 15 rechters van het I.C.J.
 • administratieve ondersteuning van de andere VN-organen, bijvoorbeeld bij de organisatie van conferenties, het opstellen van verslagen en studies, en de opstelling van de begroting
 • de voorzitter - de secretaris-generaal van de VN - wordt door de Algemene Vergadering van de VN verkozen voor een mandaat van vijf jaar en is de belangrijkste vertegenwoordiger van de VN.
 • Naast haar hoofdkantoor in New York City heeft zij drie hoofdkantoren in Genève, Nairobi en Wenen
 • beslist over geschillen tussen staten die zijn rechtsmacht erkennen en brengt juridische adviezen uit
 • de 15 rechters worden door de Algemene Vergadering van de V.N. voor negen jaar verkozen. Zij doen uitspraak met relatieve meerderheid
 • partijen in de I.C.J. kunnen alleen landen zijn, maar geen internationale organisaties en andere onderwerpen van internationaal recht (niet te verwarren met de I.C.C.)

V.N. Veiligheidsraad-
Voor internationale veiligheidskwesties -

Economische en Sociale Raad van de V.N. -
Voor wereldwijde economische en sociale zaken -

V.N. Raad van Trusteeship -
bestuurde trust gebieden (momenteel niet actief) -

UN security council

UN Economic and Social Council

UN Trusteeship Council

 • verantwoordelijk voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid
 • het machtigste orgaan van de V.N., aangezien het dwingende resoluties kan aannemen
 • haar besluiten omvatten vredeshandhavings- en vredesafdwingingsmissies, alsmede niet-militaire pressiemiddelen, zoals handelsembargo's
 • telt 15 leden: vijf permanente leden met vetorecht (China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), en tien verkozen leden
 • verantwoordelijk voor de samenwerking op economisch en sociaal gebied (verhoging van de algemene levensstandaard, oplossing van economische, sociale en gezondheidsproblemen, bevordering van demensenrechten, cultuur, onderwijs en humanitaire hulp)
 • Daarom heeft zij talrijke functionele en regionale commissies ingesteld
 • coördineert tevens de samenwerking met de talrijke gespecialiseerde agentschappen van de Verenigde Naties
 • telt 54 leden, die door de Algemene Vergadering van de VN worden verkozen voor een gespreid mandaat van drie jaar
 • was oorspronkelijk bedoeld om koloniale bezittingen te beheren die eerder mandaten van de Volkenbond waren
 • is sinds 1994 inactief, aangezien het laatste trustgebied (Namibië) in 1990 onafhankelijk is geworden

Daarnaast zijn er de zogenaamde "speciale agentschappen van de Verenigde Naties". Sommige zijn ouder dan de Verenigde Naties. Hier zijn er een paar van:

Divisies

De Verenigde Naties hebben zes "hoofdorganen":

Voornaamste organen van de Verenigde Naties

Algemene Vergadering van de VN - Vergadering
van alle
lidstaten van de VN (elk land heeft één stem).

VN-secretariaat-
Administratief orgaan van de VN - voorzitter is de
secretaris-generaal van de VN -

Internationaal Gerechtshof - Universele rechtbank voor internationaal recht (gevestigd in Den Haag)

UN General Assembly hall

Headquarters of the UN in New York City

International Court of Justice

 • kan niet-verplichte aanbevelingen aan staten, of suggesties aan de U.N.S.C. (geen parlement) doen
 • besluit over de toelating van nieuwe leden, op voorstel van de U.N.S.C.
 • neemt de begroting aan
 • kiest de niet-permanente leden van de U.N.S.C., alle leden van de Economische en Sociale Raad, op voorstel van de U.N.S.C. de secretaris-generaal van de U.N., en de 15 rechters van het I.C.J.
 • administratieve ondersteuning van de andere VN-organen, bijvoorbeeld bij de organisatie van conferenties, het opstellen van verslagen en studies, en de opstelling van de begroting
 • de voorzitter - de secretaris-generaal van de VN - wordt door de Algemene Vergadering van de VN verkozen voor een mandaat van vijf jaar en is de belangrijkste vertegenwoordiger van de VN.
 • Naast haar hoofdkantoor in New York City heeft zij drie hoofdkantoren in Genève, Nairobi en Wenen
 • beslist over geschillen tussen staten die zijn rechtsmacht erkennen en brengt juridische adviezen uit
 • de 15 rechters worden door de Algemene Vergadering van de V.N. voor negen jaar verkozen. Zij doen uitspraak met relatieve meerderheid
 • partijen in de I.C.J. kunnen alleen landen zijn, maar geen internationale organisaties en andere onderwerpen van internationaal recht (niet te verwarren met de I.C.C.)

V.N. Veiligheidsraad-
Voor internationale veiligheidskwesties -

Economische en Sociale Raad van de V.N.
- Voor wereldwijde economische en sociale zaken -

V.N. Raad van Trusteeship -
bestuurde trust gebieden (momenteel niet actief) -

UN security council

UN Economic and Social Council

UN Trusteeship Council

 • verantwoordelijk voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid
 • het machtigste orgaan van de V.N., aangezien het dwingende resoluties kan aannemen
 • haar besluiten omvatten vredeshandhavings- en vredesafdwingingsmissies, alsmede niet-militaire pressiemiddelen, zoals handelsembargo's
 • telt 15 leden: vijf permanente leden met vetorecht (China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), en tien verkozen leden
 • verantwoordelijk voor de samenwerking op economisch en sociaal gebied (verhoging van de algemene levensstandaard, oplossing van economische, sociale en gezondheidsproblemen, bevordering van de mensenrechten, cultuur, onderwijs en humanitaire hulp)
 • Daarom heeft zij talrijke functionele en regionale commissies ingesteld
 • coördineert tevens de samenwerking met de talrijke gespecialiseerde agentschappen van de Verenigde Naties
 • telt 54 leden, die door de Algemene Vergaderingvan de VN worden verkozen voor een gespreid mandaat van drie jaar
 • was oorspronkelijk bedoeld om koloniale bezittingen te beheren die eerder mandaten van de Volkenbond waren
 • is sinds 1994 inactief, aangezien het laatste trustgebied (Namibië) in 1990 onafhankelijk is geworden

Daarnaast zijn er de zogenaamde "speciale agentschappen van de Verenigde Naties". Sommige zijn ouder dan de Verenigde Naties. Hier zijn er een paar van:

Verwante pagina's

 • Leden van de Verenigde Naties

Verwante pagina's

 • Leden van de Verenigde Naties

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3