Garantie

In commerciële en consumententransacties is een garantie een verplichting dat een artikel of dienst die wordt verkocht de kwaliteit heeft die de koper redelijkerwijs van de verkoper mag verwachten.

Dat betekent vaak dat er een remedie moet zijn. Dat betekent reparatie of vervanging als het artikel of de dienst niet zo goed is als de garantie zegt. Er is sprake van een inbreuk op de garantie wanneer de belofte wordt gebroken, d.w.z. wanneer een product gebreken vertoont of niet zo goed is als een redelijke koper zou mogen verwachten.

In zakelijke en juridische transacties is een garantie een verzekering van een partij aan de andere partij dat bepaalde feiten of omstandigheden waar zijn of zullen plaatsvinden. De andere partij mag op die verzekering vertrouwen en een vorm van genoegdoening eisen indien deze niet waar is of wordt nagekomen.

Een garantie kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn.

Uitdrukkelijke garantie

Een uitdrukkelijke garantie is doorgaans een garantie van de verkoper van een product waarin wordt aangegeven in hoeverre de kwaliteit of de prestaties van het product gewaarborgd zijn en onder welke voorwaarden het product kan worden teruggezonden, vervangen of veranderd.

Impliciete garantie

Een impliciete garantie is een garantie die voortvloeit uit de aard van de transactie en het begrip van de koper. Om "verhandelbaar" te zijn, moeten de goederen redelijkerwijs aan de verwachtingen van een gewone koper voldoen, d.w.z. dat zij zijn wat zij zeggen dat zij zijn. Zo zou bijvoorbeeld een vrucht die er goed uitziet en lekker ruikt, maar verborgen gebreken vertoont, de impliciete garantie van verkoopbaarheid schenden indien de kwaliteit ervan niet voldoet aan de normen voor dergelijke vruchten "zoals die gewoonlijk in de handel gebruikelijk zijn".

Schending van garantie

Een garantie wordt geschonden wanneer de belofte wordt gebroken; wanneer goederen niet zijn zoals mag worden verwacht, op het ogenblik dat de verkoop plaatsvindt, ongeacht of het gebrek al dan niet zichtbaar is. De meeste garanties sluiten onderdelen uit die normaal verslijten, en benodigdheden die periodiek moeten worden vervangen naarmate zij normaal worden verbruikt (b.v. banden en smering van een voertuig).

Veel mensen beseffen niet dat uitgebreide garanties niet altijd via de fabrikant worden verleend, maar in sommige omstandigheden kan dit in het voordeel van de consument werken. Bijvoorbeeld, wanneer een auto garantie wordt verstrekt via een dealer van de fabrikant, reparaties op het voertuig worden vergoed tegen een lagere onderhandeld tarief.

Juridische aspecten van garanties en disclaimers

In de Verenigde Staten worden de rechten en rechtsmiddelen van kopers en verkopers van goederen beheerst door artikel 2 van de Uniform Commercial Code (UCC), zoals deze is aangenomen met variaties van staat tot staat.

Autogarantie

Een auto heeft minstens één jaar garantie. Drie jaar is gebruikelijker. Vijf jaar is een verlengde garantie.

Thuis garantie

Een huisgarantie beschermt tegen de hoge kosten van huis- en apparatuurreparaties door een verzekeringsdekking te bieden voor toestellen en apparatuur in huis.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3