Testament (akte)

Een testament of testament is een juridisch document waarin de laatste wensen van iemand na zijn overlijden worden vastgelegd. Het wordt ook wel een "laatste wil en testament" genoemd.

Een persoon schrijft een testament voor zijn dood, en schrijft meestal wat hij wil dat er met zijn nalatenschap (geld en spullen) gebeurt na zijn dood. Een testament kan ook andere zaken regelen, zoals,

  • Het aangeven van voorkeuren voor begrafenisregelingen,
  • Aanwijzing van een voogd voor een minderjarig kind,
  • Het voorkomen van wilsovertredingen, en
  • Het doen van giften aan goede doelen.

Wanneer een persoon overlijdt, kan het testament van die persoon worden vastgesteld, wat betekent dat een probatierechter een vertegenwoordiger machtigt om de wensen van de overledene uit te voeren. Afhankelijk van waar het testament wordt opgesteld, kan de vertegenwoordiger een persoonlijk vertegenwoordiger, executeur of beheerder worden genoemd.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een testament?


A: Een testament is een juridisch document waarin iemands laatste wensen na zijn dood worden uitgelegd.

V: Wat is een andere naam voor een testament?


A: Een testament wordt soms een "laatste wil en testament" genoemd.

V: Wanneer schrijft iemand een testament?


A: Iemand schrijft een testament voordat hij overlijdt.

V: Wat is het doel van een testament?


A: Het doel van een testament is om aan te geven wat de persoon wil dat er met zijn/haar nalatenschap gebeurt, inclusief zijn/haar geld en bezittingen, nadat hij/zij is overleden.

V: Wat zijn enkele andere zaken die in een testament kunnen worden geregeld naast het vermogen van de persoon?


A: Een testament kan ook andere zaken regelen, zoals het aangeven van voorkeuren voor begrafenisregelingen, het aanwijzen van een voogd voor een minderjarig kind, het voorkomen van testamentbetwistingen en het doen van schenkingen aan goede doelen.

V: Wat gebeurt er met iemands testament nadat hij/zij is overleden?


A: Nadat een persoon is overleden, kan zijn testament worden geprotesteerd, wat betekent dat een erfrechtbank een vertegenwoordiger zal machtigen om de wensen van de overledene uit te voeren.

V: Wat mag de vertegenwoordiger doen nadat het testament is goedgekeurd?


A: Afhankelijk van waar de verificatie plaatsvindt, kan de vertegenwoordiger een persoonlijke vertegenwoordiger, executeur of beheerder worden genoemd, en is hij of zij gemachtigd om de wensen van de overledene uit te voeren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3