Boedelverdeling (Nederland)

Successie is het juridische proces waarbij het testament van een overledene door een rechtbank wordt aanvaard en behandeld. De afhandeling van het testament omvat de bevestiging van het testament, de betaling van de schulden van de overledene en de verdeling van het geld en de goederen van de overledene zoals in het testament is bepaald. In veel rechtsgebieden wordt de rechtbank waar de afhandeling van het testament plaatsvindt, een probaterechtbank genoemd.

Het probate proces omvat de volgende stappen:

  • Het indienen van het testament en het openen van een nalatenschap bij de rechtbank van successie,
  • Kennisgeving van de probate procedure aan wettelijke erfgenamen, begunstigden en schuldeisers,
  • Controleren of het testament wettig en geldig is,
  • Het bepalen van de waarde van het onroerend goed in de nalatenschap van de overledene,
  • Het betalen van de schulden van de nalatenschap, inclusief belastingen, en
  • De erfgenamen van de nalatenschap hun erfdeel geven, de schenkingen die de overledene hun in het testament heeft nagelaten.

Voor mensen die zonder veel geld of bezittingen overlijden, is in veel rechtsgebieden een vereenvoudigde, goedkopere en gemakkelijker uit te voeren testamentprocedure mogelijk.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3