Wet van Bernoulli

Bernoulli's principe is een idee van vloeistofdynamica. Het zegt dat als de snelheid van de vloeistof toeneemt, de druk afneemt. De foto rechts laat dit zien. De lucht in het brede deel van de buis heeft een hogere statische druk dan het dunne deel. Voor een constante stroming moet de hoeveelheid vloeistof die de buis binnenkomt gelijk zijn aan de hoeveelheid die de buis verlaat, dus moet de vloeistofsnelheid in het dunne gedeelte toenemen.

Wanneer een kracht over een gebied heen werkt, wordt het "druk" genoemd. Een hogere druk duwt (versnelt) de vloeistof naar een lagere druk. Elke verandering in de snelheid van een vloeistof moet dus gepaard gaan met een verandering in de druk (kracht). Bernoulli zag dat terwijl de vloeistof in het kleinere deel van de buis sneller bewoog, de druk minder werd. Merk op dat dit betrekking heeft op veranderingen in snelheid en druk langs een enkel stromingspad en niet van toepassing is op twee verschillende stromingen bij verschillende snelheden.

De volledige versie van Bernoulli's principe omvat zowel het werk door de druk als door de veranderingen in potentiële energie door veranderingen in de hoogte. In deze vorm zegt het principe dat het totaal van de druk, de kinetische energie en de potentiële energie een constante is. (Bernoulli houdt geen rekening met viscositeit of samendrukbaarheid).

Een venturi die Bernoulli's principe laat zien. Het water rechts is lager door de hogere druk in de grote buis.Zoom
Een venturi die Bernoulli's principe laat zien. Het water rechts is lager door de hogere druk in de grote buis.

Vragen en antwoorden

V: Wat is het principe van Bernoulli?


A: Het principe van Bernoulli is een begrip uit de vloeistofdynamica dat stelt dat de druk afneemt naarmate de snelheid van een vloeistof toeneemt.

V: Hoe wordt het principe van Bernoulli aangetoond in de foto rechts?


A: De foto laat zien dat de lucht in het brede deel van de buis een hogere statische druk heeft dan het dunne deel, waardoor de vloeistofsnelheid in het dunne deel toeneemt.

V: Wat is druk?


A: Druk is een kracht die op een gebied werkt.

V: Wat gebeurt er als de snelheid van een vloeistof verandert?


A: Een verandering in de snelheid van een vloeistof moet gepaard gaan met een verandering in druk of kracht.

V: Geldt het principe van Bernoulli voor twee verschillende stromingen met verschillende snelheden?


A: Nee, het principe van Bernoulli geldt alleen voor veranderingen in snelheid en druk langs één stromingstraject.

V: Wat houdt de volledige versie van het principe van Bernoulli in?


A: De volledige versie van het principe van Bernoulli omvat zowel de arbeid door de druk als de veranderingen in potentiële energie door veranderingen in hoogte.

V: Waarmee houdt het principe van Bernoulli geen rekening?


A: Het principe van Bernoulli houdt geen rekening met viscositeit of samendrukbaarheid.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3