Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (28 juli 1887 - 2 oktober 1968) was een Franse kunstenaar wiens werk het meest in verband wordt gebracht met de dadaïstische en de surrealistische beweging. Duchamps werk beïnvloedde de ontwikkeling van de westerse kunst na de Eerste Wereldoorlog. Hij adviseerde verzamelaars van moderne kunst, zoals Peggy Guggenheim en andere prominenten, en gaf zo mede vorm aan de smaak van de westerse kunst in deze periode.

Duchamp, een speels man, daagde het conventionele denken over artistieke processen en kunstmarketing uit, niet zozeer door te schrijven, maar door subversieve acties, zoals een urinoir kunst noemen en het de naam Fountain geven. Deze aanpak zou 50 jaar later conceptuele kunst worden genoemd, hoewel hij zelf de term 'ready-mades' gebruikte voor dit idee. Hij produceerde relatief weinig kunstwerken, terwijl hij zich snel bewoog in de avant-garde kringen van zijn tijd.

De scheppende handeling wordt niet alleen door de kunstenaar verricht; de toeschouwer brengt het werk in contact met de buitenwereld door de innerlijke kwalificaties ervan te ontcijferen en te interpreteren en levert zo zijn bijdrage aan de scheppende handeling.

Fontein , tentoongesteld zoals gemaakt, met R.Mutt, 1917 erop geschilderd. De boodschap was vermoedelijk: alles wat een kunstenaar kunst noemt, is kunst.Zoom
Fontein , tentoongesteld zoals gemaakt, met R.Mutt, 1917 erop geschilderd. De boodschap was vermoedelijk: alles wat een kunstenaar kunst noemt, is kunst.

Portret van Duchamp als 'Rrose Sélavy', door de surrealist Man Ray. Merk op dat 'Sélavy' klinkt als C'est la vie (dat is het leven!).Zoom
Portret van Duchamp als 'Rrose Sélavy', door de surrealist Man Ray. Merk op dat 'Sélavy' klinkt als C'est la vie (dat is het leven!).

Duchamp en schaken

Bij zijn terugkeer naar Parijs in 1923 was Duchamp in wezen niet langer een praktiserend kunstenaar. In plaats daarvan ging hij schaken, een vak dat hij de rest van zijn leven zou blijven beoefenen, met uitsluiting van de meeste andere activiteiten.

Duchamp is heel even te zien terwijl hij schaakt met Man Ray in de korte film Entr'acte (1924) van René Clair. In deze periode was zijn fascinatie voor het schaakspel zo verontrustend voor zijn eerste vrouw, dat zij zijn stukken aan het bord lijmde. Duchamp bleef spelen in de Franse kampioenschappen en ook in de schaakolympiades van 1928-1933, waarbij hij de voorkeur gaf aan hypermoderne openingen zoals de Nimzo-Indiër.

Vragen en antwoorden

V: Wie was Marcel Duchamp?


A: Marcel Duchamp was een Franse kunstenaar die geassocieerd werd met de dadaïstische en surrealistische bewegingen.

V: Wat was de invloed van Duchamp op de Westerse kunst van na de Eerste Wereldoorlog?


A: Duchamps werk beïnvloedde de ontwikkeling van de westerse kunst na de Eerste Wereldoorlog.

V: Wie adviseerde Duchamp op het gebied van moderne kunst verzamelen?


A: Duchamp adviseerde verzamelaars van moderne kunst, zoals Peggy Guggenheim en andere prominenten.

V: Hoe daagde Duchamp het conventionele denken over artistieke processen en kunstmarketing uit?


A: Duchamp daagde het conventionele denken over artistieke processen en kunstmarketing uit door subversieve acties, zoals een urinoir kunst noemen en het Fontein noemen.

V: Wat is de term die Duchamp gebruikte voor zijn idee van "ready-mades"?


A: Duchamp gebruikte zelf de term "ready-mades" voor zijn idee.

V: Hoeveel kunstwerken heeft Duchamp gemaakt?


A: Duchamp heeft relatief weinig kunstwerken gemaakt.

V: Wat is de rol van de toeschouwer volgens Duchamp?


A: Volgens Duchamp brengt de toeschouwer het werk in contact met de buitenwereld door de innerlijke kwalificaties ervan te ontcijferen en te interpreteren en voegt zo zijn bijdrage toe aan de creatieve handeling.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3