Reiniging van de Tempel

Het verhaal over de reiniging van de tempel vertelt dat Jezus mensen die dieren verkochten de tempel in Jeruzalem liet verlaten. Deze mensen leverden dieren die gebruikt werden in de Joodse offerrituelen. Jezus verjoeg ook de geldwisselaars. De tempel eiste dat alleen speciale munten werden gebruikt om de dieren te kopen of om aan de tempel te schenken. Soms waren ze corrupt en bedrogen ze mensen die kwamen om te aanbidden. Jezus zegt dat zij de tempel veranderen in "een hol van dieven".

De Synoptische Evangeliën vertellen over deze gebeurtenis tegen het einde van Jezus' leven. Het was een van de redenen dat de Joodse leiders zich tegen Jezus verzetten. Het Evangelie van Johannes plaatst het aan het begin van de drie jaar durende bediening van Jezus. Hierdoor denken sommige bijbelgeleerden dat dit twee keer gebeurde en anderen denken dat het om één keer gaat.

Christus drijft de geldwisselaars uit de tempel (El Greco, Washington)Zoom
Christus drijft de geldwisselaars uit de tempel (El Greco, Washington)


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3