Reiniging van de Tempel

Het verhaal over de reiniging van de tempel vertelt dat Jezus mensen die dieren verkochten de tempel in Jeruzalem liet verlaten. Deze mensen leverden dieren die gebruikt werden in de Joodse offerrituelen. Jezus verjoeg ook de geldwisselaars. De tempel eiste dat alleen speciale munten werden gebruikt om de dieren te kopen of om aan de tempel te schenken. Soms waren ze corrupt en bedrogen ze mensen die kwamen om te aanbidden. Jezus zegt dat zij de tempel veranderen in "een hol van dieven".

De Synoptische Evangeliën vertellen over deze gebeurtenis tegen het einde van Jezus' leven. Het was een van de redenen dat de Joodse leiders zich tegen Jezus verzetten. Het Evangelie van Johannes plaatst het aan het begin van de drie jaar durende bediening van Jezus. Hierdoor denken sommige bijbelgeleerden dat dit twee keer gebeurde en anderen denken dat het om één keer gaat.

Christus drijft de geldwisselaars uit de tempel (El Greco, Washington)Zoom
Christus drijft de geldwisselaars uit de tempel (El Greco, Washington)

Vragen en antwoorden

V: Waar gaat het verhaal over de reiniging van de Tempel over?


A: Het verhaal over de reiniging van de tempel vertelt dat Jezus mensen die dieren verkochten de tempel in Jeruzalem liet verlaten en de geldwisselaars verdreef.

V: Waarom verdreef Jezus de geldwisselaars?


A: De tempel vereiste dat alleen speciale munten werden gebruikt om dieren te kopen of aan de tempel te schenken, en de geldwisselaars waren soms corrupt en bedrogen de mensen die kwamen aanbidden. Jezus zegt dat ze de tempel veranderen in "een hol van dieven".

V: Wanneer gebeurde dit volgens de Synoptische Evangeliën in het leven van Jezus?


Antwoord: De Synoptische Evangeliën vertellen dat dit tegen het einde van Jezus' leven gebeurde.

V: Waarom verzetten de Joodse leiders zich tegen Jezus?


A: De reiniging van de Tempel was één van de redenen waarom de Joodse leiders tegen Jezus waren.

V: Wanneer plaatste het Evangelie van Johannes deze gebeurtenis in het leven van Jezus?


A: Het Evangelie van Johannes plaatst dit aan het begin van de driejarige bediening van Jezus.

V: Wat denken sommige Bijbelgeleerden over de timing van deze gebeurtenis?


A: Sommige Bijbelgeleerden denken dat dit twee keer gebeurde en anderen denken dat het naar één keer verwijst.

V: Wat was het doel van de mensen die dieren verkochten in de tempel?


A: Deze mensen leverden dieren die gebruikt werden in de Joodse offerrituelen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3