Hedendaagse kunst

Hedendaagse kunst betekent moderne kunst na Pop Art en Conceptuele kunst. Een andere term, die eigenlijk hetzelfde betekent, is postmoderne kunst. Nog een andere term, die breder gaat dan kunst, is postmodernisme.

Dit etiketteringsprobleem ontstaat doordat het woord "modern" in de kunst gebruikt werd voor een deel van de kunst uit het midden van de Victoriaanse periode tot en met de gehele 20e eeuw. Het omvat een breed scala aan stijlen en stromingen. Toen kunstcritici de kunst van na de Tweede Wereldoorlog wilden beschrijven, moesten ze dus een ander woord gebruiken. In de kunst betekent "hedendaags" (wat eigenlijk "tegelijkertijd met" betekent) dus "modern", en modern betekent "vroeger".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3