Victoriaans tijdperk

Het Victoriaanse tijdperk van het Verenigd Koninkrijk was een tijd van Koningin Victoria's heerschappij van 1837 tot 1901. Deze tijd was zeer welvarend voor het Britse volk. De handel was op zijn best. Een goed opgeleide middenklasse regeerde het land en het Britse Rijk. Andere landen bloeiden ook, maar Groot-Brittannië werd de grootste macht.

De Industriële Revolutie bleef de productiviteit en de welvaart verhogen, vooral in het midden en latere delen van Victoria's bewind. Het maken van ijzer en staal was een basisindustrie. De ovens werden gestookt met kolen. De scheepsbouw was een belangrijke industrie. Grachten en stoomtreinen verbonden alle delen van het land, en Britse stoomschepen verbonden de wereld. Katoen en wol werden tot doek verwerkt en geëxporteerd. Keramiek was ook een belangrijke industrie.

Een belangrijke verandering in het Victoriaanse tijdperk was de aanleg van de riolering in Londen. In 1829 werd de fotografie uitgevonden. Ook de gasverlichting was belangrijk. Straatverlichting werd eerst gemeengoed, gevolgd door verlichting in openbare gebouwen en thuis. In de jaren 1880 begon men met het maken van elektriciteitscentrales en distributiesystemen om de nieuwe elektrische gloeilampen te voeden.

Economische veranderingen

Groot-Brittannië begon zijn handelskolonies in Afrika, Azië en het Caribisch gebied te regeren. Het Britse Rijk breidde zich nu uit over de hele wereld. Het gebruikte nieuwe technologieën zoals de spoorwegen en elektrische telegraaf om te communiceren over deze regio's. Veel Britse burgers verhuisden naar de koloniën om hun fortuin te maken.

De industrialisatie bracht een snel groeiende middenklasse met zich mee. Zij waren geen aristocraten en landeigenaren, maar aan de andere kant waren het geen ongeschoolde arbeiders. Zij waren de mensen die de nieuwe industriële fabrieken creëerden, beheerden en runden.

Maatschappelijke veranderingen

In het Victoriaanse tijdperk bezaten de mensen uit de middenklasse hun eigen huis. Het familiehuis omvatte vaak drie generaties. Het begrip "privacy" werd een kenmerk van het leven van de middenklasse. Wat zich in die huizen afspeelde, was het thema van veel romanschrijvers uit het midden van de eeuw.

De drukpers werd in de negentiende eeuw sneller en het papier was ook goedkoper. De "belasting op kennis" op kranten en gedrukte advertenties werd opgeheven. Hierdoor werden tijdschriften en kranten goedkoper. De overheid probeerde de alfabetiseringsgraad te verbeteren door scholen voor de armen op te richten. Er werden meer boeken geschreven voor, en gelezen door, de nieuw opgeleide middenklasse.

Animatie

Er zijn meer theaters geopend in Londen. Er werden orkesten en symfonieën gespeeld, en opera's werden op grote schaal bezocht. Gokken op kaarten en nieuwe casino's werd populair in deze periode. In het midden van de 19e eeuw zag The Great Exhibition van 1851, de eerste wereldtentoonstelling, en toonde de grootste creaties van de eeuw.

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: In welke periode regeerde koningin Victoria?


A: Koningin Victoria regeerde van 1837 tot 1901, bekend als het Victoriaanse tijdperk van het Verenigd Koninkrijk.

V: Hoe werd Groot-Brittannië in deze periode een grote mogendheid?


A: In deze periode bloeiden andere landen, maar Groot-Brittannië werd de grootste grootmacht door zijn toegenomen productiviteit en welvaart.

V: Welke industrieën waren belangrijk in dit tijdperk?


A: Het maken van ijzer en staal, scheepsbouw, katoen- en wolproductie, keramiekproductie, fotografie, gasverlichting en elektrische gloeilampen waren allemaal belangrijke industrieën in dit tijdperk.

V: Hoe werd het vervoer in het Victoriaanse tijdperk verbeterd?


A: Kanalen en stoomspoorwegen verbonden alle delen van het land, terwijl Britse stoomschepen de wereld met elkaar verbonden. Hierdoor werd het vervoer in het Victoriaanse tijdperk aanzienlijk verbeterd.

V: Welke veranderingen werden er in deze periode in Londen aangebracht?


A: In deze periode werd de riolering in Londen aangelegd.

V: Wanneer werd de fotografie uitgevonden?


A: De fotografie werd uitgevonden in 1829.

V: Hoe werd de verlichting in deze periode verbeterd? A: Straatverlichting werd het eerst gemeengoed, gevolgd door verlichting in openbare gebouwen en huizen. In de jaren 1880 begon men elektriciteitscentrales en distributiesystemen te maken om de nieuwe elektrische gloeilampen te voeden, waardoor de verlichting in die tijd aanzienlijk verbeterde.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3