Terrorismebestrijding

Terrorismebestrijding, ook wel gespeld als counter-terrorism, is het voorkomen en bestrijden van terrorisme. Terrorismebestrijding wordt meestal gedaan door regeringen, militairen, politiediensten en speciale terrorismebestrijdingseenheden.

Er zijn veel verschillende manieren om aan terrorismebestrijding te doen. Een belangrijk doel is terrorisme te stoppen voordat het plaatsvindt. Dit wordt gedaan door te proberen achter plannen te komen om terrorisme te plegen. Als het plan wordt ontdekt, kunnen de terroristen soms worden gearresteerd of kan beveiliging worden gestuurd om het doelwit van het terrorisme te beschermen.

Soms komt niemand achter het terroristische complot totdat het begint te gebeuren. In dat geval kan de politie of een terrorismebestrijdingsdienst worden ingeschakeld om te proberen de terroristen te beletten hun plan uit te voeren, wat meestal tot gevechten leidt.

Verdachte piraten houden hun handen omhoog.
Verdachte piraten houden hun handen omhoog.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3