Versleuteling

Een versleuteling (of cypher) is een algoritme voor het uitvoeren van versleuteling (codering) of ontcijfering (decodering). Het is een reeks goed gedefinieerde stappen die als procedure kunnen worden gevolgd. Het vercijferen of coderen is het omzetten van informatie van platte tekst naar cipher of code.

In niet-technisch gebruik betekent een 'code' vaak hetzelfde als een 'code'; maar in de cryptografie wordt onderscheid gemaakt tussen cijfers en codes. Een 20e eeuwse bron geeft deze verklaring: een cijfer is "een methode waarbij de basiseenheid van verhulling de letter is. Ter vergelijking: een code is een vorm van verhulling waarbij de basiseenheid het woord is". Laat in de eeuw werden "codes" in deze cryptografische zin zeldzaam. De 21e eeuwse cryptografie vercijfert vooral bitstreams.

Codes die worden gebruikt door het vervangen van een groot codeboek dat een willekeurige reeks karakters of getallen aan een woord of een zinsdeel koppelt. Bijvoorbeeld, "UQJHSE" zou de code kunnen zijn voor "Ga verder met de volgende coördinaten".

Een cijfer wordt gebruikt om de originele informatie ("plaintext") om te zetten in de gecodeerde vorm "ciphertext". Het cijfertekstbericht bevat alle informatie van het bericht, maar kan niet worden gelezen door de mens of de computer zonder het juiste mechanisme om het te ontcijferen. Om te vercijferen of te ontcijferen heeft u de "sleutel" nodig. Bij vercijfering specificeert een sleutel de specifieke transformatie van platte tekst in cijfertekst, of andersom tijdens het ontcijferen.

Op basis van het type sleutel worden de gebruikte cijfers ingedeeld in:

  • symmetrische sleutelalgoritmen (privésleutelcryptografie): dezelfde sleutel wordt gebruikt voor het versleutelen en ontcijferen, en
  • asymmetrische sleutelalgoritmen (publieke-sleutel-cryptografie): er worden twee verschillende sleutels gebruikt voor encryptie en decryptie.

Het woord cipher in het Frans is cifre en in het Middeleeuws Latijn cifra, van het Arabisch sifr, wat 'nul' betekent. Het eerste bekende Engelse gebruik van zero was in 1598.

Gerelateerde pagina's

  • Code
  • Encryptie
  • Sleutel (cryptografie)
  • Blokcodering
  • Productcodering
  • Cijfertekst
  • Ciphertext-only aanval

Vragen en antwoorden

V: Wat is een cijfer?


A: Een cijfer (of cypher) is een algoritme voor het uitvoeren van vercijfering (codering) of ontcijfering (decodering). Het is een reeks goed gedefinieerde stappen die als een procedure kunnen worden gevolgd.

V: Hoe vercijfert men informatie?


A: Vercijferen of coderen is het omzetten van informatie van platte tekst in code of code.

V: Wat is het verschil tussen een cijfer en een code?


A: In niet-technisch gebruik betekent een "cijfer" vaak hetzelfde als een "code"; maar in de cryptografie worden cijfers onderscheiden van codes. Een bron uit de 20e eeuw geeft deze uitleg: een cijfer is "een methode waarbij de basiseenheid van verhulling de letter is. Ter vergelijking, een code is een vorm van verhulling waarbij de basiseenheid het woord is".

V: Hoe werkt encryptie?


A: Een cijfer wordt gebruikt om de oorspronkelijke informatie ("klare tekst") om te zetten in de gecodeerde vorm "cijfertekst". De cijfertekst bevat alle informatie van de klare tekst, maar kan niet worden gelezen door mens of computer zonder het juiste mechanisme om deze te ontcijferen. Om te vercijferen of te ontcijferen is een "sleutel" nodig. Bij vercijfering specificeert een sleutel de specifieke transformatie van klare tekst in cijfertekst, of omgekeerd bij ontcijfering.

V: Hoe worden vercijferaars ingedeeld volgens het type sleutel dat wordt gebruikt?


A: Vercijferingen worden onderverdeeld in symmetrische sleutelalgoritmen (private-key cryptografie): waarbij dezelfde sleutel wordt gebruikt voor vercijfering en ontcijfering; en asymmetrische sleutelalgoritmen (public-key cryptografie): waarbij twee verschillende sleutels worden gebruikt voor vercijfering en ontcijfering.

V: Waar komt 'cipher' vandaan?


A: Het woord "cipher" komt van het Franse cifre en middeleeuws Latijn cifra, van het Arabische sifr dat "nul" betekent. Het eerste bekende Engelse gebruik van nul was in 1598.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3