Ontwikkelingseconomie

Verschillende landen hebben economieën die zich in verschillende fasen van ontwikkeling bevinden. Ontwikkelingseconomie is een tak van de economie die kijkt naar manieren om de economische ontwikkeling te verbeteren. Deze tak wordt vaak gebruikt in ontwikkelingslanden. In deze context belemmeren veel factoren die buiten de zuivere micro-economie vallen de economische ontwikkeling: Een ontwikkelingsland kan een lage alfabetiseringsgraad hebben, of een hoge kindersterfte. Plannen om de economische ontwikkeling in zo'n land te verbeteren moeten dus ook een oplossing bieden voor deze problemen (die niet van economische aard zijn).

Economische ontwikkeling wordt over het algemeen gemeten aan de hand van de menselijke ontwikkelingsindex, de levensverwachting, enz. Dit zijn de instrumenten die instellingen als het IMF en de Wereldbank gebruiken om een land in te delen als een ontwikkelde, onderontwikkelde of pas geïndustrialiseerde opkomende economie.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3