Dry county

Een dry county is een county in de Verenigde Staten waarvan de regering de verkoop van alcoholische dranken van welke aard ook niet toestaat. Sommige staan de verkoop buiten de zaak niet toe, andere de verkoop in de zaak niet, en nog andere staan beide niet toe. Er zijn veel "dry counties" in de Verenigde Staten. De meeste in het zuiden. Er zijn ook kleinere districten, zoals steden en gemeenten, waar geen alcoholverkoop is toegestaan. Deze staan bekend als "dry cities", "dry towns", of "dry townships". Droge jurisdicties kunnen worden vergeleken met "natte" jurisdicties (minimale alcoholverboden) en "vochtige" jurisdicties (minder verboden dan "droog" maar meer dan "nat").

Kaart met droge (rood), natte (blauw), en vochtige (geel) provincies in de Verenigde StatenZoom
Kaart met droge (rood), natte (blauw), en vochtige (geel) provincies in de Verenigde Staten


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3