Ecologische voetafdruk

Een ecologische voetafdruk meet hoeveel mensen van de natuur afnemen. Die voetafdruk wordt vervolgens vergeleken met de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die de natuur kan vernieuwen. De ecologische voetafdruk houdt rekening met hoeveel landbouwgrond, bosgebied, weidegrond en zeegebied er nodig is om te voorzien in alles wat mensen gebruiken. Eenvoudiger gezegd, voetafdrukberekeningen geven antwoord op de vragen: hoeveel natuur hebben we? En hoeveel gebruiken we?

Als we de wereld als geheel analyseren, gebruikt de mensheid de natuur ongeveer 1,7 keer sneller dan de natuur zichzelf vernieuwt. Het is alsof er 1,5 planeet aarde wordt gebruikt. Aangezien mensen overal ter wereld anders consumeren, is het ook mogelijk te berekenen hoeveel planeten er nodig zouden zijn als iedereen ter wereld zou consumeren zoals een bepaalde bevolkingsgroep. Als iedereen bijvoorbeeld zou consumeren zoals de Duitsers, zou dat bijna 3 planeten aarde kosten. Een andere schatting luidt: "De gemiddelde wereldburger heeft een ecologische voetafdruk van ongeveer 2,7 hectare, terwijl er op aarde slechts 1,65 hectare bioproductieve grond en water per hoofd van de bevolking is. Dit betekent dat de mensheid de mondiale biocapaciteit al met 70% heeft overschreden en nu niet-duurzaam leeft door de voorraden "natuurlijk kapitaal" uit te putten.

Verwante pagina's

  • Bevolkingsgroei

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3