Mens | lid van de soort Homo sapiens

Een mens is een lid van de soort Homo sapiens, wat in het Latijn "wijze man" betekent. Carolus Linnaeus plaatste de mens in de zoogdierorde van de primaten. De mens is een soort hominide, en chimpansees, bonobo's, gorilla's en orang-oetans zijn hun naaste levende verwanten.

Mensen zijn zoogdieren. Het zijn ook sociale dieren. Ze leven meestal in groepen. Ze helpen en beschermen elkaar. Ze zorgen voor hun kinderen. Mensen zijn tweevoetig, wat betekent dat ze op twee benen lopen.

Mensen hebben complexe hersenen, die veel groter zijn dan die van de andere levende apen. Zij gebruiken taal, maken ideeën en voelen emoties. Dit brein, en het feit dat armen niet nodig zijn om te lopen, stelt de mens in staat gereedschap te gebruiken. Mensen gebruiken gereedschap veel meer dan alle andere soorten.

Mensen kwamen voor het eerst uit Afrika. Er leven mensen op elk continent. In 2022 leefden er meer dan 7850 miljoen mensen op aarde. Overbevolking is een probleem. 

Belangrijke kenmerken

Mensen hebben een lange ontwikkelingsperiode na hun geboorte. Hun leven is minder afhankelijk van instinct dan dat van andere dieren, en meer van leren. Mensen worden ook geboren met hun hersenen niet zo goed ontwikkeld als die van andere zoogdieren. Dit zorgt voor een ongewoon lange jeugd en maakt het gezinsleven belangrijk. Als hun hersenen bij de geboorte beter ontwikkeld zouden zijn, zou hun hoofd groter zijn, en dat zou de geboorte bemoeilijken. Bij de geboorte moet het hoofd van de baby door het "geboortekanaal", de doorgang door het bekken van de moeder.

Veel dieren gebruiken tekens en geluiden om met elkaar te communiceren. Maar mensen hebben taal. Daarmee kunnen zij ideeën uitdrukken door woorden te gebruiken. Mensen zijn in staat om abstracte ideeën te maken en die aan anderen over te brengen. Menselijke taal kan dingen uitdrukken die niet aanwezig zijn, of praten over gebeurtenissen die op dat moment niet plaatsvinden. De dingen kunnen zich elders bevinden, en de gebeurtenissen kunnen zich ook op een andere plaats of tijd hebben voorgedaan.

Geen enkel bekend dier heeft een zo uitgebreid communicatiesysteem als de menselijke taal. Door woorden te gebruiken om met elkaar te communiceren, vormen mensen complexe gemeenschappen met wetten, tradities en gebruiken. Mensen willen de wereld om hen heen begrijpen. Zij proberen dingen te verklaren door middel van mythe, wetenschap en filosofie. Het willen begrijpen van dingen heeft de mens geholpen belangrijke ontdekkingen te doen.

De mens is de enige diersoort waarvan bekend is dat hij vuur maakt, voedsel kookt en kleren draagt. De mens gebruikt meer technologie dan enig ander dier op aarde ooit heeft gedaan. Mensen houden van mooie dingen en maken graag kunst, literatuur en muziek. Mensen gebruiken onderwijs en opvoeding om vaardigheden, ideeën en gewoonten door te geven aan de volgende generaties. 

Oorsprong

bekijken - bespreken - bewerken

-10 -

-

-9 -

-

-8 -

-

-7 -

-

-6 -

-

-5 -

-

-4 -

-

-3 -

-

-2 -

-

-1 -

-

0 -

Hominini

Nakalipithecus

Ouranopithecus

Oreopithecus

Orrorin

Homo habilis

Homo bodoensis

Gorilla split

Verspreiding buiten Afrika

Moderne mensen


P
l
e
i
s
t
o
c
e
n
e


P
l
i
o
c
e
n
e

(miljoen jaar geleden)

Mensen maken deel uit van het dierenrijk. Het zijn zoogdieren, wat betekent dat zij hun jongen baren, en dat de vrouwtjes hun baby's voeden met moedermelk. Mensen behoren tot de orde der primaten. Apen zoals gorilla's, orang-oetans en gibbons zijn ook primaten.

De nauwste levende verwanten van de mens zijn de twee chimpanseesoorten: de gewone chimpansee en de bonobo. Wetenschappers hebben de genen van mensen en chimpansees onderzocht en hun DNA vergeleken. Uit de onderzoeken bleek dat 95% tot 99% van het DNA van mensen en chimpansees hetzelfde is.

Biologen verklaren de gelijkenis tussen de mens en andere hominoïden door hun afstamming van een gemeenschappelijke voorouder. In 2001 werd in Tsjaad een schedel van een hominide ontdekt. De schedel is ongeveer 7 miljoen jaar oud, en is geclassificeerd als Sahelanthropus tchadensis. Deze schedel kan aantonen dat de datum waarop de mens begon te evolueren (zich anders te ontwikkelen) dan andere primaten, 2 miljoen jaar eerder ligt dan wetenschappers voorheen dachten.

De mens maakt deel uit van een onderfamilie die de Homininae (of homininen) wordt genoemd, binnen de hominiden of mensapen.

Lang geleden waren er andere soorten homininen op aarde. Ze leken op de moderne mens, maar waren niet hetzelfde. Homo sapiens is het enige type hominiden dat vandaag de dag nog leeft. De vroegst bekende fossielen van het geslacht Homo werden Homo habilis (handige mens) genoemd. De eerste fossielen van Homo habilis werden gevonden in Tanzania. Homo hablilis zou ongeveer 2,2 tot 1,7 miljoen jaar geleden geleefd hebben. Een andere mensensoort waarvan gedacht wordt dat het een voorouder van de moderne mens is, is Homo erectus. Er zijn nog andere uitgestorven soorten Homo bekend. Veel van hen waren waarschijnlijk onze 'neven', omdat zij zich anders ontwikkelden dan onze voorouders. Verschillende soorten planten en dieren verhuisden van Afrika naar het Midden-Oosten, en vervolgens naar elders. De vroege mens kan zich op dezelfde manier van Afrika naar andere delen van de wereld hebben verplaatst.

Uit Afrika

De eerste echt moderne mensen schijnen tussen 300.000 en 200.000 jaar geleden in Oost-Afrika te zijn verschenen. In de paleontologie is 200.000 jaar een "korte" tijd. Wetenschappers spreken dus van een "recente enkelvoudige oorsprong" van de mens. Deze vroege mensen trokken later weg uit Afrika. Ongeveer 90.000 jaar geleden trokken ze naar Eurazië. Dit was het gebied waar de Neanderthalers, Homo neanderthalensis, al lang (minstens 350.000 jaar) leefden.

Ongeveer 42 tot 44.000 jaar geleden bereikte de Homo Sapiens West-Europa, inclusief Groot-Brittannië. In Europa en West-Azië verving Homo sapiens de neanderthalers rond 35.000 jaar geleden. De details van deze gebeurtenis zijn niet bekend.

Ongeveer tegelijkertijd arriveerde de Homo sapiens in Australië. Hun aankomst in Amerika was veel later, ongeveer 15.000 jaar geleden. Al deze eerdere groepen van de moderne mens waren jagers-verzamelaars. 

Hominiden

0,2 Mya
H.sapiens

0,6 Mya
H.heidelbergensis

4,0 Mya
Australopithecus

(bekijken - bespreken) 

Beschaving

De vroege menselijke geschiedenis wordt gewoonlijk verdeeld in drie tijdperken. De tijdvakken zijn gelabeld met het materiaal dat voor werktuigen werd gebruikt.

Het "stenen tijdperk" wordt gewoonlijk onderverdeeld in het Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum.

Tot ongeveer 10 duizend jaar geleden waren de meeste mensen jager-verzamelaars. Ze leefden niet op één plaats, maar trokken rond naarmate de seizoenen veranderden. Het begin van het planten van gewassen voor voedsel, landbouw genoemd, zorgde voor de neolithische revolutie. Sommige mensen kozen ervoor om in nederzettingen te gaan wonen. Dit leidde ook tot de uitvinding van metalen werktuigen en de training van dieren. Ongeveer 6000 jaar geleden begonnen de eerste echte beschavingen in plaatsen als Egypte, India en Syrië. De mensen vormden regeringen en legers voor bescherming. Ze streden om woonruimte en grondstoffen en soms vochten ze met elkaar. Zo'n 4000 jaar geleden namen sommige staten andere staten over of veroverden ze die en maakten ze keizerrijken. Voorbeelden hiervan zijn het oude Griekenland en het Romeinse Rijk.

Sommige moderne religies zijn ook in deze tijd ontstaan, zoals het jodendom en het hindoeïsme. Vanaf de Middeleeuwen zag de mensheid een explosie van nieuwe technologie en uitvindingen. De drukpers, de auto, de trein en elektriciteit zijn allemaal voorbeelden van dit soort uitvindingen. Als gevolg van de ontwikkelingen in de technologie leeft de moderne mens in een wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is, bijvoorbeeld via telefoon of internet. Mensen beheersen en veranderen nu de omgeving om hen heen op allerlei manieren. Stonehenge in Engeland werd ongeveer 4500-4000 jaar geleden gebouwd. Dit was in de neolithische periode van het stenen tijdperk.  Zoom
Stonehenge in Engeland werd ongeveer 4500-4000 jaar geleden gebouwd. Dit was in de neolithische periode van het stenen tijdperk.  

Habitats, nederzettingen en bevolking

In vroegere tijden vestigde de mens zich meestal in de buurt van water en andere natuurlijke hulpbronnen. In de moderne tijd kunnen mensen dingen die ze nodig hebben ergens anders vandaan halen. Het is dus niet meer zo belangrijk om zich in de buurt van natuurlijke hulpbronnen te vestigen. Sinds 1800 is het aantal mensen, oftewel de bevolking, met zes miljard toegenomen. De meeste mensen (61%) leven in Azië. De rest leeft in Amerika (14%), Afrika (14%), Europa (11%) en Oceanië (0,5%).

De meeste mensen wonen in steden. Dit aantal zal naar verwachting nog toenemen. In 2005 zeiden de Verenigde Naties dat tegen het einde van dat jaar meer dan de helft van de wereld in steden zou wonen. Dit is een belangrijke verandering in de menselijke nederzettingspatronen: een eeuw eerder, in 1900, woonde slechts 14% van de mensen in steden, in 2000 woonde 47% van de wereldbevolking in steden. In ontwikkelde landen, zoals de Verenigde Staten, woont 80% van de bevolking in steden.

De mens heeft een groot effect op de wereld. De mens staat aan de top van de voedselketen en wordt over het algemeen door geen enkel dier gegeten. De mens wordt daarom omschreven als een superroofdier. Vanwege de industrie en andere redenen zou de mens een grote oorzaak zijn van de wereldwijde klimaatverandering. Mensen kunnen nu hun omgeving veranderen om problemen op te lossen. De vele hoge gebouwen in Hongkong zijn een voorbeeld van mensen die het probleem van te veel mensen op één plaats oplossen.  Zoom
Mensen kunnen nu hun omgeving veranderen om problemen op te lossen. De vele hoge gebouwen in Hongkong zijn een voorbeeld van mensen die het probleem van te veel mensen op één plaats oplossen.  

Biologie

Uiterlijk

Menselijke lichaamsafmetingen verschillen. De wereldwijde gemiddelde lengte voor een volwassen man is ongeveer 172 cm, en de wereldwijde gemiddelde lengte voor volwassen vrouwen is ongeveer 158 cm. Het gemiddelde gewicht van een volwassen mens is 54-64 kg voor vrouwen en 70-83 kg voor mannen. Lichaamsgewicht en lichaamstype worden beïnvloed door genetica en omgeving. Het verschilt sterk per individu.

Bij volwassenen van beide geslachten groeit menselijk haar op de oksels, de geslachtsdelen, de benen, de armen en de bovenkant van het hoofd. Bij de meeste volwassen mannen groeit er haar op het gezicht, en bij veel volwassen mannen op de borst en de rug. Bij mensenkinderen van beide geslachten groeit lang haar alleen op de bovenkant van het hoofd. Hoewel het lijkt alsof mensen minder haren hebben dan de meeste primaten, is dat in werkelijkheid niet zo. De gemiddelde mens heeft meer haarfollikels, waaruit haar groeit, dan de meeste chimpansees. Mensenhaar kan zwart, bruin, rood of blond zijn. Als de mens ouder wordt, kan zijn haar grijs of wit worden.

De kleuren van de menselijke huid lopen sterk uiteen. Ze kan heel lichtroze zijn tot donkerbruin. Er is een reden waarom mensen in tropische gebieden een donkere huid hebben. Het donkere pigment (melanine) in de huid beschermt hen tegen ultraviolette straling in het zonlicht. De schade veroorzaakt door UV-stralen kan bij sommige mensen huidkanker veroorzaken en doet dat ook. Daarom geeft natuurlijke selectie in meer zonnige gebieden de voorkeur aan een donkerdere huidskleur. Zonnebanken hebben hier niets mee te maken, want dat is slechts een tijdelijk proces dat niet erfelijk is. In koudere klimaten is het voordeel van een lichtgekleurde huid tweeledig. Ze straalt minder warmte uit en absorbeert meer zonlicht. Bij zwakker zonlicht produceert een donkerder lichaam minder vitamine D dan een lichter lichaam. De selectie voor een lichtere huid is ingegeven door deze twee redenen. Daarom geeft natuurlijke selectie in minder zonnige gebieden de voorkeur aan een lichtere huidskleur.

Mensen zijn niet zo sterk als andere primaten van dezelfde grootte. Een gemiddelde vrouwelijke orang-oetan is minstens drie keer zo sterk als een gemiddelde mens.

De gemiddelde mens heeft 7 tot 8 uur slaap per dag nodig. Mensen die minder slapen zijn over het algemeen minder gezond. Een kind heeft meer slaap nodig, gemiddeld 9 tot 10 uur.

Levenscyclus

De levenscyclus van de mens lijkt in sommige opzichten op die van de meeste andere zoogdieren. Er zijn echter enkele verschillen. Het jong groeit negen maanden lang in de moeder. Na deze periode wordt de baby uit de vagina van de vrouw geduwd, met zijn hersenen slechts half ontwikkeld.

In tegenstelling tot de meeste andere zoogdieren is een menselijke bevalling enigszins gevaarlijk. De hoofden van baby's zijn groot, en de bekkenbeenderen van de moeder zijn niet erg breed. Omdat mensen op twee benen lopen, zijn hun heupen vrij smal. Dit betekent dat de geboorte moeilijk kan zijn. In zeldzame gevallen kunnen moeder of baby tijdens de bevalling overlijden. Het aantal moeders dat in het kraambed overlijdt, is in de 21e eeuw afgenomen. Dit komt door betere medicatie en behandeling. In veel arme landen is het aantal moeders dat sterft hoger. Soms is het wel 10 keer zoveel als in rijkere landen.

Bij de menselijke vrouw is haar vruchtbare periode in de bronstcyclus verborgen, en kan de paring op elk moment plaatsvinden. Dat is vrij ongebruikelijk. Bij zoogdieren is de vruchtbare periode over het algemeen goed merkbaar. De paring vindt pas plaats als het vrouwtje haar vruchtbaarheid aangeeft. Denk bijvoorbeeld aan katten. De menselijke cyclus is ongebruikelijk, en men denkt dat daar een reden voor is. Mensen verenigen zich in stammen met veel mensen. Het helpt de stam als de vader van een kind niet met zekerheid bekend is. Mensen leven samen en werken samen in veel grotere groepen dan chimpansees (onze naaste levende verwanten). Zij hebben een collectief belang bij de stam. Men denkt dat het menselijke paringssysteem hiertoe bijdraagt.

De gemiddelde menselijke baby weegt bij de geboorte 3-4 kg en is 50-60 cm lang. In armere landen zijn baby's vaak kleiner en kunnen daardoor vroegtijdig sterven.

De mens kent vier levensfasen: kindertijd, adolescentie, volwassenheid en ouderdom.

De levensverwachting is hoe lang u naar verwachting zult leven. Dit hangt van veel dingen af, waaronder waar u woont. De hoogste levensverwachting is voor mensen uit Monaco, 89,52 jaar. De laagste is voor mensen uit Tsjaad, waar de levensverwachting slechts 49,81 jaar is. Een menselijke foetus van 7 weken oud  Zoom
Een menselijke foetus van 7 weken oud  

De anatomie van de vrouwelijke en mannelijke mens. Bij deze modellen zijn lichaams- en gezichtshaar verwijderd en is het hoofdhaar getrimd.  Zoom
De anatomie van de vrouwelijke en mannelijke mens. Bij deze modellen zijn lichaams- en gezichtshaar verwijderd en is het hoofdhaar getrimd.  

Psychologie en neurologie

Psychologie is de studie van de werking van de menselijke geest. Het menselijk brein is de belangrijkste regelaar van wat iemand doet. Alles, van bewegen en ademen tot denken, wordt gedaan door de hersenen. De menselijke neocortex is enorm in vergelijking met andere zoogdieren, en geeft ons ons denkvermogen, en het vermogen om te spreken en taal te begrijpen.

Neurologie is de studie van de werking van de hersenen, psychologie is de studie van hoe en waarom mensen denken en voelen. Veel aspecten van het leven worden ook beïnvloed door het hormoonsysteem, waaronder groei en seksuele ontwikkeling. Het hormonale systeem (met name de hypofyse) wordt deels door de hersenen aangestuurd.

Menselijk gedrag is moeilijk te begrijpen, dus bestuderen psychologen soms dieren omdat die eenvoudiger en gemakkelijker te begrijpen zijn. Psychologie overlapt met vele andere wetenschappen, waaronder geneeskunde, biologie, informatica en taalkunde. Een tekening van een deel van een menselijk brein  Zoom
Een tekening van een deel van een menselijk brein  

Cultuur

Taal

Taal is in essentie praten, lezen en schrijven. De studie van taal wordt linguïstiek genoemd. Mensen hebben de meest ingewikkelde talen op aarde. Hoewel bijna alle dieren communiceren, is de menselijke taal uniek. Het gebruik van de syntaxis en de enorme geleerde woordenschat zijn de belangrijkste kenmerken. Er worden wereldwijd meer dan 7.300 talen gesproken. De meest gesproken eerste taal ter wereld is het Mandarijn Chinees, en de meest gesproken taal is het Engels. Dit is inclusief sprekers van Engels als tweede taal.

Kunst, muziek en literatuur

Kunst bestaat al bijna net zo lang als de mens. Mensen maken sommige soorten kunst al duizenden jaren, zoals de afbeelding rechts laat zien. Kunst geeft weer hoe iemand zich voelt in de vorm van een schilderij, een beeldhouwwerk of een foto.

Muziek bestaat ook al duizenden jaren. Muziek kan worden gemaakt met alleen de stem, maar meestal worden instrumenten gebruikt. Muziek kan worden gemaakt met eenvoudige instrumenten, zoals eenvoudige drums tot en met elektrische gitaren, keyboards en violen. Muziek kan luid, snel, rustig, langzaam of in verschillende stijlen zijn. Muziek geeft weer hoe de mensen die de muziek spelen zich voelen.

Literatuur is alles wat gemaakt of geschreven is met behulp van taal. Hieronder vallen boeken, poëzie, legenden, mythen en sprookjes. Literatuur is belangrijk, want zonder literatuur zouden veel van de dingen die wij vandaag de dag gebruiken, zoals Wikipedia, niet bestaan.

Ras en etniciteit

Mensen delen zichzelf vaak in op basis van ras of etniciteit. Moderne biologen weten dat de gensequenties van de mens in vergelijking met veel andere dieren sterk op elkaar lijken. Dit komt door de "recente enkelvoudige oorsprong" van de moderne mens. Dat is een van de redenen waarom er maar één mensenras is.

Etnische groepen zijn vaak met elkaar verbonden door taalkundige, culturele, voorouderlijke en nationale of regionale banden. Ras en etniciteit kunnen leiden tot een verschillende sociale behandeling die racisme wordt genoemd.

Religie en spiritualiteit

Religie is een geloof in een hoger wezen, een geest of een systeem van ideeën waarin een groep mensen gelooft. Geloof hebben in een geloof is het geloof hebben zonder bewijs dat het waar is. Geloof kan mensen samenbrengen omdat ze allemaal in hetzelfde geloven. Enkele van de dingen waar religies over praten zijn wat er gebeurt na de dood, waarom mensen bestaan, hoe mensen zijn ontstaan (schepping), en wat goed is om wel en niet te doen (moraal). Sommige mensen zijn zeer religieus. Veel mensen geloven in één almachtige god; sommige mensen geloven in meer dan één god; sommige mensen zijn atheïst, die niet in een god geloven; en sommige mensen zijn agnost, die niet zeker weten of er een god is.

Wetenschap en technologie

Technologie zijn de dingen en methoden die mensen gebruiken om taken gemakkelijker te maken. Wetenschap is begrijpen hoe het universum en de dingen daarin werken. Technologie was vroeger vrij eenvoudig. Het werd doorgegeven door mensen aan anderen, totdat het schrift werd uitgevonden. Hierdoor kon de technologie zich veel sneller ontwikkelen. Nu begrijpen mensen steeds meer van de wereld en het heelal. Het gebruik van de telescoop door Galileo, Einsteins relativiteitstheorie, lasers en computers zijn allemaal wetenschappelijke ontdekkingen. Technologie is van groot belang voor de wetenschap, de geneeskunde en het dagelijks leven.

Oorlogsvoering

Een oorlog is een dodelijke strijd tussen grote groepen mensen, meestal landen of staten. Een oorlog gaat gepaard met het gebruik van dodelijke wapens terwijl beide partijen proberen de ander te doden. Naar schatting zijn in de 20e eeuw tussen 167 en 188 miljoen mensen omgekomen door oorlog. De mensen die in oorlogen voor een staat vechten, worden soldaten genoemd. De mensen die in oorlogen vechten, maar niet voor een staat, worden meestal "strijders" genoemd.

Moderne oorlogen verschillen sterk van oorlogen van duizend of zelfs honderd jaar geleden. Moderne oorlogen gaan gepaard met sabotage, terrorisme, propaganda en guerrillaoorlog. In moderne oorlogen zijn burgers (mensen die geen soldaten zijn) vaak het doelwit. Een voorbeeld hiervan is de kernbom die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima en Nagasaki werd gegooid. De bommen doodden eind 1945 maar liefst 140.000 mensen in Hiroshima en 80.000 in Nagasaki, ongeveer de helft op de dagen van de bombardementen. Sindsdien zijn nog eens duizenden mensen gestorven aan verwondingen of ziekten door blootstelling aan de straling die door de bommen is vrijgekomen. In beide steden bestond de overgrote meerderheid van de doden uit burgers. In Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië werden conventionele bommen gebruikt. Ongeveer 60.595 Britse en 550.000 Duitse burgers werden gedood door vliegtuigen die steden bombardeerden. Paleolithische grotschilderingen van meer dan 15.000 jaar geleden op een grotwand in Rusland  Zoom
Paleolithische grotschilderingen van meer dan 15.000 jaar geleden op een grotwand in Rusland  

In de 20e eeuw ging de technologie zo ver dat een mens op de maan kon landen.  Zoom
In de 20e eeuw ging de technologie zo ver dat een mens op de maan kon landen.  

De 'paddestoelwolk' van de atoombom van Nagasaki  Zoom
De 'paddestoelwolk' van de atoombom van Nagasaki  

Vragen en antwoorden

V: Wat betekent Homo sapiens?


A: Homo sapiens is een Latijnse uitdrukking die "wijze man" betekent.

V: Tot welke orde behoort de mens volgens Carolus Linnaeus?


A: Volgens Carolus Linnaeus behoort de mens tot de orde der zoogdieren, de primaten.

V: Wat zijn enkele van de naaste levende verwanten van de mens?


A: De naaste levende verwanten van de mens zijn chimpansees, bonobo's, gorilla's en orang-oetans.

V: Hoe bewegen mensen?


A: Mensen zijn tweevoeters, wat betekent dat zij op twee benen lopen.

V: Wat onderscheidt de mens van andere soorten?


A: Mensen hebben complexe hersenen die veel groter zijn dan die van andere levende apen. Daardoor kunnen zij taal gebruiken, ideeën maken en emoties voelen, en meer dan welke andere soort ook gereedschap gebruiken.

V: Waar komt de mens vandaan?


A: De mens komt oorspronkelijk uit Afrika.

V: Hoeveel mensen zouden er in 2022 op aarde leven?


A: In 2022 leefden er naar schatting meer dan 7850 miljoen mensen op aarde.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3