EDVAC

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) was een van de eerste elektronische computers. In tegenstelling tot de computer daarvoor, de ENIAC, werkte de EDVAC in binaire vorm en kon hij programma's opslaan.

Functioneel was EDVAC een binaire seriële computer met automatische optelling, aftrekking, vermenigvuldiging, geprogrammeerde deling en automatische controle met een capaciteit van 1.000 44-bits woorden. De gemiddelde opteltijd van EDVAC was 864 microseconden en de gemiddelde vermenigvuldigingstijd was 2.900 microseconden.

In 1960 draaide EDVAC meer dan 20 uur per dag, met een foutloze draaitijd van gemiddeld acht uur. De EDVAC draaide tot 1961, toen hij werd vervangen door de BRLESC. Tijdens zijn operationele leven bleek hij betrouwbaar en productief voor zijn tijd.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3