Oogcontact

Er is sprake van oogcontact wanneer "twee mensen elkaar tegelijkertijd in de ogen kijken".

Oogcontact is een vorm van non-verbale communicatie. Het is een betekenisvol teken van sociale communicatie, maar wat het precies betekent hangt af van de situatie. De gewoonten en de betekenis van oogcontact variëren sterk tussen culturen, waarbij religieuze en sociale verschillen vaak de betekenis sterk veranderen.

Oogcontact en gezichtsuitdrukkingen geven sociale en emotionele informatie. Mensen peilen, misschien zonder het bewust te doen, elkaars ogen en gezichten naar positieve of negatieve stemmingsverschijnselen. Soms wekt de ontmoeting van ogen sterke emoties op.

Oogcontact is ook een belangrijk element bij flirten, waarbij het in sommige situaties kan dienen om de belangstelling van de ander vast te stellen en te peilen.

De blik van wederzijdse liefdeZoom
De blik van wederzijdse liefde

Zonder een woord te horen, is het duidelijk dat er sterk tegengestelde meningen worden geuit...Zoom
Zonder een woord te horen, is het duidelijk dat er sterk tegengestelde meningen worden geuit...

Dit is een veel complexere vorm van interactie. Duitse soldaten praten met een Franse vrouw in Lotharingen, Frankrijk, november 1940.Zoom
Dit is een veel complexere vorm van interactie. Duitse soldaten praten met een Franse vrouw in Lotharingen, Frankrijk, november 1940.

Verschillende samenlevingen

In traditionele samenlevingen is de rol van de vrouw meestal heel anders dan die van de man. Zo slaan vrouwen hun ogen neer en kijken ze niet rechtstreeks in het gezicht van een man. Verleidelijke blikken naar het andere geslacht, jong of volwassen, zijn verboden.

Een ander sociaal verschil is dat van status. Japanse kinderen leren op school hun blik te richten op de regio van de adamsappel of de das van hun leraar. Als volwassenen slaan Japanners hun ogen neer wanneer ze met een meerdere spreken, als een gebaar van respect.

In veel culturen, zoals Oost-Azië en Nigeria, is het respectvol om de dominante persoon niet in de ogen te kijken, maar in de westerse cultuur kan dit worden geïnterpreteerd als "scheel kijken", of onbetrouwbaar zijn.

Vragen en antwoorden

V: Wat is oogcontact?


A: Er is sprake van oogcontact wanneer twee mensen tegelijkertijd in elkaars ogen kijken. Het is een vorm van non-verbale communicatie.

V: Is oogcontact een betekenisvol teken van sociale communicatie?


A: Ja, oogcontact is een betekenisvol teken van sociale communicatie.

V: Zijn er grote verschillen tussen culturen wat betreft de gewoonten en de betekenis van oogcontact?


A: Ja, de gewoonten en betekenis van oogcontact verschillen sterk tussen culturen, waarbij religieuze en sociale verschillen de betekenis vaak sterk veranderen.

V: Waarom onderzoeken mensen elkaars ogen en gezichten?


A: Mensen tasten, misschien zonder dat ze dat bewust doen, elkaars ogen en gezichten af op positieve of negatieve stemmingsverschijnselen.

V: Kan de ontmoeting van ogen sterke emoties opwekken?


A: Ja, soms wekt het ontmoeten van ogen sterke emoties op.

V: Is oogcontact belangrijk bij flirten?


A: Ja, oogcontact is een belangrijk element bij flirten, waarbij het in sommige situaties kan dienen om de interesse van de ander vast te stellen en te peilen.

V: Welke informatie geven gezichtsuitdrukkingen?


A: Gezichtsuitdrukkingen geven sociale en emotionele informatie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3