Valse kleuren

Valse kleur (of valse kleur) verwijst naar een groep van kleurmethoden die worden gebruikt om opgenomen beelden in kleur weer te geven. Een beeld in valse kleur is een beeld dat een voorwerp toont in kleuren die verschillen van die welke een foto in echte kleur zou tonen.

Bovendien wordt er valse kleur gebruikt voor de visualisatie van echte gegevens.

Een foto die in kleur is genomen, toont de kleuren van de foto zoals ze op de film of op de sensor van een digitale camera zijn verschenen. Dit staat bekend als true-color image. Bij een beeld met valse kleuren komt de kleur die op het beeld wordt weergegeven niet overeen met de kleur die de film of de sensor heeft geregistreerd. In een dergelijk beeld, dat bekend staat als afbeelding met een valse kleur, wordt kleur gebruikt voor extra informatie.

Beeld in valse kleuren van Las Vegas. Grasland en vegetatie verschijnen in het rood.Zoom
Beeld in valse kleuren van Las Vegas. Grasland en vegetatie verschijnen in het rood.

Voorbeelden waar kleur wordt gebruikt om meer informatie te geven

This image shows compositional variations of the Moon overlaid as pseudocolor. Bright pinkish areas are highlands materials, blue to orange shades indicate volcanic lava flows. Recent impacted soils are represented by light blue colors; the youngest craters have prominent blue rays extending from them.Zoom

Dit beeld toont samenstellingsvariaties van de Maan als pseudokleur over elkaar gelegd.

Zoom

Een MRI van een knie in grijstinten - verschillende grijstinten wijzen op verschillende weefseltypes, waarvoor een getraind oog nodig is.

Zoom

Een pseudokleurige MRI van een knie, gemaakt met behulp van drie verschillende grijstinten - weefseltypes zijn gemakkelijker te onderscheiden door pseudokleur.

Twee Landsat satellietbeelden die dezelfde regio tonen:
Chesapeake Bay en de stad Baltimore.

Zoom

Dit true-color beeld toont het gebied in werkelijke kleuren, bv. de vegetatie verschijnt in het groen. Het bestrijkt het volledige zichtbare spectrum met gebruikmaking van de rode, groene en blauw/groene spectrale banden van de satelliet die zijn toegewezen aan de RGB-kleurruimte van het beeld.

Zoom

Hetzelfde gebied als een false-color beeld met gebruikmaking van het nabij-infrarood, de rode en groene spectrale banden gemapt naar RGB - dit beeld toont de vegetatie in een rode tint, aangezien vegetatie het meeste licht in het nabij-infrarood reflecteert.

Vragen en antwoorden

V: Wat is valse kleur?


A: Valse kleur verwijst naar een groep kleurmethoden die worden gebruikt om opgenomen beelden in kleur weer te geven, waarbij een beeld een object toont in andere kleuren dan een foto in echte kleur zou tonen.

V: Waarom worden beelden in valse kleuren gebruikt?


A: Valse kleurenbeelden worden gebruikt om echte gegevens te visualiseren voor extra informatie die het oog niet zou zien, zoals infrarood licht, dat de mens niet kan zien.

V: Wat is een afbeelding in ware kleur?


A: Een true-color beeld is een foto in kleur, die de kleuren in het beeld toont zoals ze op de film of op de sensor van een digitale camera verschenen, gemaakt om de wereld te tonen zoals het menselijke kleurenzicht die zou zien.

V: Wat vertegenwoordigt valse kleur in een beeld?


A: In een beeld wordt valse kleur gebruikt om extra informatie weer te geven die het oog niet zou zien, zoals infrarood licht, en die niet overeenkomt met wat het menselijk oog zou zien.

V: Wat toont een false-color afbeelding?


A: Een false-color beeld toont een object in andere kleuren dan die welke een true-color foto zou tonen, waarbij kleur wordt gebruikt voor extra informatie die het oog niet zou zien.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van informatie die in false-color afbeeldingen wordt getoond?


A: Veel valse kleurenbeelden tonen infrarood licht dat mensen niet kunnen zien of tonen andere onzichtbare informatie, zoals temperatuur of magnetische velden.

V: Hoe verschillen ware kleurenbeelden van valse kleurenbeelden?


A: Ware kleurenbeelden tonen kleuren zoals ze verschijnen voor het menselijk zicht, terwijl valse kleurenbeelden verschillende kleuren gebruiken om extra informatie weer te geven die niet zichtbaar is voor het blote oog.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3