Fax

Fax (afkorting van facsimile), of telekopiëren, is het overbrengen van gescand gedrukt materiaal (zowel tekst als afbeeldingen), naar een telefoonnummer dat is aangesloten op een printer of ander uitvoerapparaat.

Het originele document wordt gescand met een faxapparaat (of een telecopier), waardoor de inhoud (tekst of afbeeldingen) in een bitmap wordt omgezet, waarna de bitmap via de telefooncentrale wordt verstuurd. Het ontvangende faxapparaat zet de gecodeerde afbeelding opnieuw om en drukt een papieren kopie af.

Bedrijven hebben meestal een soort faxsysteem, maar de technologie heeft te maken met toenemende concurrentie van op internet gebaseerde methoden. Faxapparaten hebben nog steeds enkele voordelen, met name bij de verzending van gevoelig materiaal dat, indien het via het internet wordt verzonden, kan worden onderschept. Door encryptie (een geheim coderingssysteem) kunnen internetberichten echter beveiligd worden.

Omdat in sommige landen elektronische handtekeningen op contracten niet wettelijk worden erkend, terwijl gefaxte contracten met kopieën van handtekeningen dat wel zijn, genieten faxapparaten een blijvende ondersteuning in het bedrijfsleven.

In veel bedrijven zijn stand-alone faxapparaten vervangen door faxservers die inkomende faxen elektronisch ontvangen en opslaan. De servers leiden ze naar de gebruikers op papier of via een beveiligde e-mail. Dergelijke systemen verminderen de kosten door het elimineren van onnodige afdrukken en het verminderen van het aantal inkomende telefoonlijnen die nodig zijn voor een kantoor.

Een Samsung-faxapparaatZoom
Een Samsung-faxapparaat

Geschiedenis

Draadtransmissie

De Schotse uitvinder Alexander Bain werkte aan chemische mechanische faxapparaten en was in 1846 in staat om grafische tekens te reproduceren in laboratoriumexperimenten. Hij kreeg het eerste faxoctrooi in 1843. Frederick Bakewell maakte verschillende verbeteringen aan het ontwerp van Bain en demonstreerde een faxapparaat. De Pantelegraph werd uitgevonden door de Italiaanse natuurkundige Giovanni Caselli. Hij introduceerde de eerste commerciële faxdienst tussen Parijs en Lyon in 1865, zo'n 11 jaar voor de uitvinding van de telefoon.

In 1881 bouwde de Engelse uitvinder Shelford Bidwell de scanfototelegraaf die het eerste faxapparaat was dat een tweedimensionaal origineel scande, zonder dat er handmatig geplot of getekend hoefde te worden. Rond 1900 vond de Duitse natuurkundige Arthur Korn de Bildtelegraph uit. Het werd op grote schaal gebruikt op het Europese vasteland nadat in 1908 een gezochte persoonsfoto van Parijs naar Londen werd verzonden. De belangrijkste concurrenten waren eerst de Bélinograf van Édouard Belin, daarna sinds de jaren dertig de Hellschreiber, uitgevonden in 1929 door de Duitse uitvinder Rudolf Hell, een pionier op het gebied van het mechanisch scannen en overbrengen van beelden.

Transmissie via de vaste lijn werd vervangen door radiotransmissie, en vanaf 1960 door satelliettransmissie. Digitale systemen zijn nu universeel. Snellere, efficiëntere en goedkopere faxapparaten hebben zelfs kleine bedrijven in staat gesteld een faxapparaat te bezitten. De technologie is nu wereldwijd.

Vragen en antwoorden

V: Wat is fax en waar staat het voor?


A: Fax is de verzending van gescand drukwerk (zowel tekst als afbeeldingen) naar een telefoonnummer dat verbonden is met een printer of een ander uitvoerapparaat. Het staat voor facsimile.

V: Hoe wordt een document via een faxapparaat verzonden?


A: Het document wordt gescand met een faxapparaat of een telecopier, die van de inhoud een bitmap maakt. Vervolgens wordt de bitmap via het telefoonsysteem verzonden. Het ontvangende faxapparaat zet de gecodeerde afbeelding opnieuw om en drukt een papieren kopie af.

V: Wat zijn enkele voordelen van het gebruik van faxapparaten?


A: Faxapparaten bieden een veilige manier om gevoelig materiaal te verzenden, dat bij verzending via het internet kan worden onderschept. In sommige landen zijn gefaxte contracten met kopieën van handtekeningen wettelijk erkend, terwijl elektronische handtekeningen dat niet zijn.

V: Hoe kunnen internetberichten worden beveiligd?


A: Internetberichten kunnen worden beveiligd door middel van encryptie, een geheim coderingssysteem.

V: Waarom heeft de faxtechnologie concurrentie gekregen van internetmethoden?


A: De faxtechnologie heeft concurrentie gekregen van internetmethoden omdat deze vaak handiger en kosteneffectiever zijn.

V: Hoe zijn zelfstandige faxapparaten in veel bedrijven vervangen?


A: Standalone faxapparaten zijn vervangen door faxservers die inkomende faxen elektronisch ontvangen en opslaan. De servers sturen ze door naar gebruikers op papier of via een beveiligde e-mail, waardoor onnodige afdrukken wegvallen en een kantoor minder inkomende telefoonlijnen nodig heeft.

V: Wat doet een telecopier?


A: Een telecopier is een andere naam voor een faxapparaat, dat gedrukt materiaal scant en doorgeeft via het telefoonsysteem.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3