Fentanyl

Fentanyl (soms gespeld fentanil) is een synthetisch opioïde dat wordt gebruikt als pijnstiller. Het werkt ook als een kalmerend middel. Het heeft een korte werkingsduur en een snelle werking. De twee meest voorkomende vormen zijn patches die op de huid worden aangebracht, en een intraveneuze oplossing. Paul Janssen ontwikkelde Fentanyl in 1960. Fentanyl is ongeveer 120 keer zo krachtig als morfine; dit betekent dat er veel minder Fentanyl nodig is om hetzelfde effect te krijgen.

De effecten van de intraveneuze oplossing zijn na drie tot vijf minuten te zien. Over ongeveer twaalf uur zal de concentratie in de bloedbaan gehalveerd zijn.

Fentanyl wordt ook gebruikt als recreatieve drug. Dit heeft geleid tot duizenden overdosisdoden per jaar van 2000 tot 2015. De sterfgevallen zijn ook het gevolg van oneigenlijk medisch gebruik. Fentanyl heeft een relatief brede therapeutische index (270) waardoor het een zeer veilig chirurgisch verdovingsmiddel is wanneer het zorgvuldig wordt gecontroleerd. Omdat het zo krachtig is, vereist het vinden van de juiste dosis een grote zorgvuldigheid: Fentanyl wordt geleverd als een sterk verdunde oplossing. Er bestaat ook een poeder, maar het gebruik ervan is onpraktisch zonder geavanceerde wetenschappelijke apparatuur: De effectieve dosis die nodig is en een dodelijke dosis fentanylpoeder die naast elkaar wordt geplaatst, zou met het blote oog moeilijk of onmogelijk te onderscheiden zijn.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Fentanyl?


A: Fentanyl is een synthetische opioïde die wordt gebruikt als pijnstiller en als kalmerend middel.

V: Wie heeft Fentanyl ontwikkeld en wanneer is het ontwikkeld?


A: Fentanyl is ontwikkeld door Paul Janssen in 1960.

V: Hoe sterk is Fentanyl in vergelijking met morfine?


A: Fentanyl is ongeveer 120 keer zo krachtig als morfine.

V: Wat zijn de twee meest voorkomende vormen van Fentanyl?


A: De twee meest voorkomende vormen van Fentanyl zijn pleisters die op de huid worden aangebracht en een intraveneuze oplossing.

V: Wat is de therapeutische index van Fentanyl?


A: De therapeutische index van Fentanyl is met 270 relatief breed, waardoor het een veilig chirurgisch verdovingsmiddel is wanneer het zorgvuldig wordt gecontroleerd.

V: Hoe lang duurt het voordat de effecten van de intraveneuze oplossing van Fentanyl zichtbaar zijn en hoe lang duurt het voordat de concentratie in de bloedbaan is gehalveerd?


A: De effecten van de intraveneuze oplossing zijn na drie tot vijf minuten zichtbaar, en na ongeveer twaalf uur is de concentratie in de bloedbaan gehalveerd.

V: Is Fentanyl een recreatieve drug en wat zijn de gevolgen van het misbruik ervan?


A: Ja, Fentanyl wordt ook als recreatieve drug gebruikt, en het misbruik ervan heeft van 2000 tot 2015 elk jaar tot duizenden doden door overdosering geleid. Doden zijn ook het gevolg van onjuist medisch gebruik.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3