Illegale drugs

Illegale drugs zijn drugs die iemand niet mag bezitten of gebruiken.

Een drug is een chemische stof die het menselijk lichaam of de geest op enigerlei wijze beïnvloedt bij inname.
  Hasjiesj  Zoom
Hasjiesj  

Drugs en de wet

Elk land en elke plaats heeft verschillende wetten voor verschillende drugs.

Sommige drugs zijn alleen toegestaan als u toestemming hebt (een "recept" genoemd) van een arts. Andere drugs zijn illegaal, wat betekent dat iemand ze nooit mag hebben.

Als de politie iemand vindt met drugs die hij niet mag hebben, kan de persoon voor de rechter worden gebracht. Rechtszaken kunnen leiden tot boetes (wanneer een persoon geld moet betalen aan de overheid), gevangenisstraf, of in sommige[ die?] landen executie.

Waarom sommige drugs illegaal zijn

Een land kan drugs willen stoppen vanwege het negatieve effect op de mensen die ze gebruiken, of omdat het illegaal maken van de drug de overheid meer geld oplevert.

Een psychoactieve drug tast de hersenen aan. De meeste wetten tegen drugs zijn gericht tegen psychoactieve drugs.


 

Waarom mensen drugs gebruiken

Sommige mensen gebruiken drugs als medicijn als ze ziek zijn om zich beter te voelen.

Sommige mensen gebruiken drugs recreatief (voor hun plezier), dit zijn meestal gecontroleerde drugs.

Sommige mensen gebruiken drugs om productiever te zijn of om wakker te blijven. In dat geval gebruiken ze een stimulerend middel zoals amfetaminen of cafeïne.

Sommige mensen gebruiken ook drugs omdat ze verslaafd zijn. (Zie "Gezondheidseffecten van drugs" hieronder)

Om spirituele of religieuze redenen.

Deze sectie heeft geen . U kunt Wikipedia helpen door goede bronnen te vinden en toe te voegen. (September 2021)

Sommige christenen gebruiken kleine doses wijn als onderdeel van hun religieuze ceremonies.

Sommige leden van de Indiaanse kerk gebruiken Peyote (een soort cactus die de drug mescaline bevat).

Sommige hindoes gebruiken cannabis (met THC en CBD) als onderdeel van hun religieuze riten.


 

Gezondheidseffecten

Drugs kunnen veel gevolgen hebben voor iemands gezondheid. Aan sommige drugs sterven jaarlijks veel mensen. Tabak en alcohol kunnen de dood veroorzaken, andere drugs niet. Cannabis en psilocybine ("paddo's") veroorzaken geen dood. Maar alle drugs tasten de gezondheid aan.

Iemand die drugs gebruikt kan "bedwelmd" raken. Beschonken mensen kunnen gevaarlijke dingen doen. Ze kunnen niet veilig rijden of machines bedienen.

Er is sprake van overdosering wanneer iemand te veel van een geneesmiddel gebruikt. Overdosering is zeer gevaarlijk. Het kan de dood tot gevolg hebben. Sommige drugs zijn gemakkelijk te overdoseren (heroïne, alcohol en aspirine). Andere drugs zijn moeilijk om een overdosis van te nemen (LSD, cannabis). Veel drugs veroorzaken langdurige (langdurige) gezondheidseffecten. Het roken van tabak kan kanker veroorzaken. Het drinken van alcohol beschadigt de lever (cirrose).

Veel geneesmiddelen worden gebruikt als medicijn om zieke mensen beter te maken. Opiaten (morfine, heroïne en codeïne) zijn pijnstillers. Lachgas en ketamine worden gebruikt als anesthetica (om iemand in slaap te dwingen) voor chirurgische ingrepen. Amfetaminen worden in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, wettelijk voorgeschreven om aandachtsstoornissen te behandelen.

Het combineren van geneesmiddelen veroorzaakt vaak negatieve effecten. Men kan overlijden als men meerdere geneesmiddelen combineert.

Verslaving en afhankelijkheid

Een verslaving is het herhaalde gebruik van een drug. Een verslaafde (persoon met een verslaving) gebruikt de drug steeds opnieuw. Verslaafden blijven de drug gebruiken, zelfs als de drug hen pijn doet. Verslaving veroorzaakt hunkering naar de drug. Een hunkering is een intense behoefte aan de effecten van de drug. Drugstolerantie treedt op wanneer iemands lichaam zich aanpast aan een drug. Het lichaam krijgt meer weerstand tegen de drug en verlangt voortdurend naar de drug. Als een verslaafde persoon stopt met de drug, kan hij erg ziek worden of sterven. Vaak is medische hulp nodig om de verslaving te stoppen.

Verslaving en afhankelijkheid kunnen los van elkaar voorkomen. Mensen kunnen verslaafd zijn aan dingen die geen drugs zijn, zoals gokken of seks.

Van sommige psychoactieve drugs is bekend dat ze zeer verslavend zijn (die verslaving veroorzaken, zoals alcohol, heroïne, tabak, methamfetamine en cocaïne). Van andere drugs is bekend dat ze iets minder verslavend zijn (zoals khat, cannabis en cafeïne) of helemaal niet verslavend (zoals LSD en psilocybine paddenstoelen).

Mensen met een angststoornis, bipolaire stoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie en zware depressie hebben een grotere kans om verslaafd te raken.


 

Gebruikt

Verschillende geneesmiddelen worden op verschillende manieren gebruikt. Hetzelfde geneesmiddel kan in verschillende vormen verkrijgbaar zijn, en elke vorm wordt op een bepaalde manier gebruikt.

Crackcocaïne (cocaïne in vaste vorm) wordt bijvoorbeeld gerookt of verdampt, maar poedercocaïne (cocaïne die eruitziet als zout) wordt gesnoven.

Enkele manieren waarop drugs kunnen worden ingenomen

  • Oraal - Het geneesmiddel wordt in de mond gestopt en vervolgens doorgeslikt. Pillen worden oraal gebruikt.
  • Gerookt - De drug wordt verbrand, waarna de rook wordt geïnhaleerd. Pijpen, waterpijpen, sigaren en sigaretten worden gebruikt om te roken.
  • Insufflated - De drug is een poeder. Het poeder wordt rechtstreeks in de neus gesnoven.
  • Verdampt - De drug wordt verhit tot hij in een damp verandert. De damp wordt ingeademd.
  • Sublinguaal - Het geneesmiddel wordt onder de tong geplaatst. Het geneesmiddel wordt opgenomen via de ader onder de tong. Oplostabletten zijn een voorbeeld van sublinguaal medicijngebruik.
  • Buccaal - Het geneesmiddel wordt via de wang opgenomen. Het geneesmiddel wordt tussen de wang en het tandvlees geplaatst.
  • Intraveneus (ook wel IV genoemd) - Het geneesmiddel wordt in de aderen geïnjecteerd. Meestal wordt het via de arm geïnjecteerd. Voor de injectie wordt een naald en spuit gebruikt.
  • Intramusculair (ook IM genoemd) - Het geneesmiddel wordt in een spier geïnjecteerd. Voor de injectie worden ook een naald en spuit gebruikt.
  • Rectaal - Het geneesmiddel wordt in de anus gebracht en daar geabsorbeerd. Het anale geneesmiddel wordt een zetpil genoemd.
  • Transdermaal - Het geneesmiddel wordt via de huid opgenomen. Nicotinepleisters en fentanylpleisters worden transdermaal gebruikt.

Oraal is de langzaamste methode om een geneesmiddel te gebruiken, omdat het eerst in de maag moet worden verteerd. Een medicijn injecteren (IV of IM) is de snelste manier om een medicijn te gebruiken. IV en IM drugs hebben de meeste kans op een overdosis. Het is belangrijk om schone naalden te gebruiken om te injecteren. Injecteren met gebruikte of vuile naalden verspreidt dodelijke infecties (zoals Hepatitis C of HIV).

Roken kan kanker veroorzaken. Roken kan ook leiden tot emfyseem (een ziekte van de longen). Snuiven van een drug kan leiden tot aandoeningen aan oor, neus en keel. Het eten van een drug kan problemen in de mond veroorzaken, zoals tandbederf.


 

Soorten psychoactieve drugs en hun effecten

Er zijn vele categorieën (soorten) psychoactieve drugs (drugs die de hersenen beïnvloeden). Deze categorieën hebben subcategorieën (categorieën binnen categorieën). Zo zijn benzodiazepinen en opiaten beide subcategorieën van depressiva. Sommige drugs, zoals ketamine, hebben elementen van twee categorieën (hallucinogenen en depressiva). Elke drug is anders, dus het is belangrijk om de effecten van elke afzonderlijke drug te kennen.

Hallucinogenen

Hallucinogenen veranderen de manier waarop mensen zien, horen, voelen of denken. De drie belangrijkste groepen hallucinogenen zijn: psychedelica, dissociatieven en delirerende middelen. Elke groep heeft verschillende effecten. Ze kunnen hallucinaties veroorzaken. Hallucinaties zijn gevoelens, geluiden of beelden die niet bestaan. Wanneer iemand hallucineert, voelt, hoort of ziet hij iets dat er niet echt is.

Stimulerende middelen

Stimulerende middelen versnellen het centrale zenuwstelsel. Mensen die stimulerende middelen gebruiken, kunnen zich gelukkig en opgewonden voelen. Ook hebben ze meer energie, concentratie of motivatie. Stimulerende middelen kunnen slaapproblemen veroorzaken.

Depressiva ("downers")

Depressiva vertragen het centrale zenuwstelsel. Mensen die depressiva gebruiken voelen zich gelukkig en tevreden, en slaperig en ontspannen. Depressiva vertragen lichaamsfuncties zoals ademhaling en hartslag. Ze kunnen ook het spreken of bewegen bemoeilijken. De moeite met spreken is "onduidelijke spraak".

Antipsychotica

Antipsychotica worden gebruikt om iemands stemming in evenwicht te brengen of hallucinaties te stoppen. Veel antipsychotica zijn legale geneesmiddelen op recept. Men mag ze hebben als men een recept heeft (toestemming van de arts). Antidepressiva helpen bij depressies. Sommige antidepressiva zijn ook antipsychotica. 

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn illegale drugs?
A: Illegale drugs zijn drugs die iemand niet mag bezitten of gebruiken.

V: Hoe beïnvloeden illegale drugs het menselijk lichaam en de geest?
A: Illegale drugs kunnen het menselijk lichaam en de geest op enigerlei wijze aantasten.

V: Wat is een drug?
A: Een drug is elke chemische stof die het menselijk lichaam of de geest beïnvloedt bij inname op welke manier dan ook.

V: Worden alle chemicaliën als drugs beschouwd?
A: Nee, niet alle chemicaliën worden als drugs beschouwd. Alleen stoffen die bij inname op enigerlei wijze het menselijk lichaam of de geest beïnvloeden, worden als drugs beschouwd.

V: Is het legaal om illegale drugs te bezitten en te gebruiken?
A: Nee, het is niet legaal om illegale drugs te bezitten of te gebruiken.

V: Zijn er gevolgen voor het gebruik van illegale drugs?
A: Ja, het gebruik van illegale drugs kan ernstige gevolgen hebben, waaronder boetes, gevangenisstraf en andere straffen, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

V: Kunnen medicijnen op recept ook als illegale drugs worden aangemerkt?
A: Ja, bepaalde medicijnen op recept kunnen ook als illegale drugs worden geclassificeerd als ze worden gebruikt zonder geldig recept van een arts of als ze worden gebruikt voor niet-medische doeleinden.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3