Illegale drugs

Illegale drugs zijn drugs die een persoon niet mag bezitten of gebruiken. De wet zegt dat iemand geen gecontroleerde drugs mag bezitten zonder toestemming. Een drug is een chemische stof die het menselijk lichaam of de geest aantast wanneer hij op een of andere manier wordt geconsumeerd. Een psychoactieve drug tast de hersenen aan. De meeste wetten tegen drugs zijn tegen psychoactieve drugs.

Sommige drugs zijn toegestaan als je toestemming hebt (een "recept" genoemd) van een arts. Andere drugs zijn illegaal, wat betekent dat iemand ze nooit mag hebben. Individuele landen en plaatsen hebben verschillende wetten over verschillende drugs, en er zijn ook internationale verdragen tegen sommige drugs. De meest gebruikte drugs, zoals tabak, vallen niet onder dit soort controle.

Hasjiesj
Hasjiesj

Soorten psychoactieve drugs en hun effecten

Er zijn vele categorieën (soorten) psychoactieve drugs. Deze categorieën hebben subcategorieën (categorieën binnen categorieën). Bijvoorbeeld, benzodiazepinen en opiaten zijn beide subcategorieën van depressiva. Sommige drugs, zoals ketamine, hebben elementen van twee categorieën (hallucinogenen en depressiva). Elke drug is anders, dus het is belangrijk om de effecten van elke drug afzonderlijk te kennen.

Hallucinogenen

Hallucinogenen veranderen de manier waarop mensen zien, horen, voelen of denken. De drie hoofdgroepen van hallucinogenen zijn: psychedelica, dissociatieven en delirantia. Elke groep heeft verschillende effecten. Ze kunnen hallucinaties veroorzaken. Hallucinaties zijn een gevoel, geluid of aanblik die niet bestaat. Wanneer iemand hallucineert, voelt, hoort of ziet hij iets dat er niet echt is.

Stimulerende middelen

Stimulerende middelen versnellen het centrale zenuwstelsel. Mensen die stimulerende middelen gebruiken, kunnen zich blij en opgewonden voelen. Ook hebben ze meer energie, concentratie of motivatie. Stimulerende middelen zorgen voor slaapproblemen.

Depressiva ("Downers")

Depressiva vertragen het centrale zenuwstelsel. Mensen die depressiva gebruiken voelen zich blij en tevreden, en slaperig en ontspannen. Depressiva vertragen lichaamsfuncties zoals ademhaling en hartslag. Ze kunnen ook het spreken of bewegen bemoeilijken. De moeite met spreken wordt "onduidelijke spraak" genoemd.

Antipsychotica

Antipsychotica worden gebruikt om iemands stemmingen in balans te brengen of hallucinaties te stoppen. Veel antipsychotica zijn legale geneesmiddelen op recept. Men kan ze krijgen als men een recept heeft (toestemming van de arts). Antidepressiva helpen bij depressies. Sommige antidepressiva zijn ook antipsychotica.

Waarom mensen drugs gebruiken

Mensen kunnen drugs gebruiken als medicijn als ze ziek zijn en de drugs hen helpen beter te worden. Mensen kunnen drugs ook recreatief gebruiken (om plezier te maken). Meestal gaat het dan om gecontroleerde drugs. Sommige mensen gebruiken drugs om productiever te worden of om wakker te blijven. In dat geval gebruiken ze stimulerende middelen zoals amfetamines of cafeïne.

Sommige mensen gebruiken drugs om spirituele of religieuze redenen. Sommige christenen gebruiken kleine doses wijn (alcohol) als onderdeel van hun religieuze ceremonies. Sommige leden van de inheemse Amerikaanse kerk gebruiken Peyote (een soort cactus die de drug mescaline bevat). Sommige Hindoes gebruiken cannabis (dat THC en CBD bevat) als onderdeel van hun religieuze rituelen.

Sommige mensen gebruiken ook drugs omdat ze verslaafd zijn. (Zie "Gezondheidseffecten van drugs" hieronder).

Drugs en de wet

De wet is in elk land anders. Een drug kan in het ene land legaal zijn om te bezitten en in het andere land illegaal. In Ecuador is cannabis bijvoorbeeld toegestaan. Maar in de Verenigde Staten van Amerika is het in de meeste staten illegaal om cannabis te bezitten. In de Verenigde Arabische Emiraten is alcohol niet toegestaan. Maar in de Verenigde Staten mogen volwassenen wel alcohol hebben. Sommige drugs zijn alleen legaal om te bezitten als je toestemming hebt (een "recept") van een dokter om ze te hebben. Als iemand door de politie wordt betrapt met drugs die hij niet mag hebben, kan hij voor de rechter worden gebracht. Rechtszaken kunnen resulteren in boetes (wanneer iemand een grote som geld aan de overheid moet betalen). Men kan naar de gevangenis worden gestuurd. In sommige landen is executie een straf voor drugsbezit. Het is belangrijk te weten wat de wet zegt over drugs in uw regio.

Gezondheidseffecten van drugs

Drugs kunnen veel verschillende effecten hebben op de gezondheid van een persoon. Sommige drugs veroorzaken jaarlijks de dood van veel mensen. Tabak en alcohol kunnen de dood tot gevolg hebben. Andere drugs zijn niet dodelijk. Cannabis en psilocybine paddestoelen ("paddo's") veroorzaken geen dood. Maar alle drugs tasten iemands gezondheid aan. Iemand die drugs gebruikt is "bedwelmd". Bedwelmde mensen kunnen gevaarlijke dingen doen. Ze zijn misschien niet in staat om veilig een auto te besturen of machines te bedienen. Als een bedwelmd persoon machines bedient, kan er een ongeluk gebeuren.

Overdosering treedt op wanneer iemand te veel van een drug heeft gebruikt. Overdosering is zeer gevaarlijk. Het kan de dood tot gevolg hebben. Sommige drugs zijn gemakkelijk te overdoseren (heroïne, alcohol en aspirine). Andere drugs zijn moeilijk te overdoseren (LSD, cannabis). Veel drugs veroorzaken gezondheidseffecten op de lange termijn (langdurig). Het roken van tabak kan kanker veroorzaken. Het drinken van alcohol beschadigt de lever (cirrose).

Veel drugs worden gebruikt als medicijn om zieke mensen beter te maken. Opiaten (morfine, heroïne en codeïne) zijn analgetica (pijnstillers). Lachgas en ketamine worden gebruikt als narcosemiddelen (om iemand in slaap te brengen) voor chirurgische ingrepen. Amfetaminen worden in sommige landen, zoals de Verenigde Staten, legaal voorgeschreven om aandachtstoornissen te behandelen.

Het combineren van medicijnen heeft vaak negatieve effecten. Men kan sterven als men meerdere medicijnen combineert.

Verslaving en afhankelijkheid

Een verslaving is het herhaaldelijk gebruiken van een drug. Een verslaafde (persoon met een verslaving) gebruikt de drug keer op keer. Verslaafden zullen de drug blijven gebruiken, zelfs als de drug hen pijn doet. Verslaving veroorzaakt hunkering naar de drug. Een hunkering is een intense behoefte aan de effecten van de drug. Drugstolerantie treedt op wanneer het lichaam van een persoon zich aanpast aan een drug. Het lichaam wordt resistenter tegen de drug en hunkert de hele tijd naar de drug. Als een verslaafde persoon stopt met het nemen van de drug, kan hij erg ziek worden of sterven. Medische hulp is vaak nodig om verslaving te ontkrachten (helpen). Verslaving en afhankelijkheid kunnen los van elkaar voorkomen. Mensen kunnen verslaafd zijn aan dingen die geen drugs zijn (zoals gokken of seks).

Van sommige psychoactieve drugs is bekend dat ze zeer verslavend zijn (verslaving veroorzaken, zoals alcohol, heroïne, tabak, methamfetamine en cocaïne), van andere drugs is bekend dat ze iets minder verslavend zijn (zoals khat, cannabis en cafeïne) of helemaal niet verslavend (zoals LSD en Psilocybine paddestoelen).

Drugs gebruiken

Drugs worden op vele manieren gebruikt. Verschillende drugs kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Sommige drugs zijn in verschillende vormen verkrijgbaar en elke vorm wordt op een bepaalde manier gebruikt. Crack cocaïne (cocaïne in vaste vorm) wordt gerookt of verdampt. Poedercocaïne (cocaïne in een zoutvorm) wordt gesnoven. Drugs kunnen worden ingenomen:

  • Oraal - Het geneesmiddel wordt in de mond genomen en vervolgens doorgeslikt. Pillen worden oraal gebruikt.
  • Gerookt - De drug wordt verbrand, waarna de rook wordt geïnhaleerd. Pijpen, waterpijpen, sigaren en sigaretten worden gebruikt om te roken.
  • Insufflated - De drug is een poeder. Het poeder wordt direct in de neus gesnoven.
  • Verdampt - Het geneesmiddel wordt verhit tot het in een damp verandert. De damp wordt ingeademd.
  • Sublinguaal - Het geneesmiddel wordt onder de tong geplaatst. Het geneesmiddel wordt geabsorbeerd via de ader onder de tong. Oplostabletten zijn een voorbeeld van sublinguaal gebruik van geneesmiddelen.
  • Buccaal - Het geneesmiddel wordt geabsorbeerd via de wang. Het geneesmiddel wordt tussen de wang en het tandvlees geplaatst.
  • Intraveneus - (ook wel IV genoemd) - Het geneesmiddel wordt in de aderen geïnjecteerd. Gewoonlijk wordt het via de arm geïnjecteerd. Voor de injectie wordt een naald en een injectiespuit gebruikt.
  • Intramusculair - (ook IM genoemd) - Het geneesmiddel wordt in een spier geïnjecteerd. Voor de injectie worden ook een naald en een injectiespuit gebruikt.
  • Rectaal - Het geneesmiddel wordt in de anus gebracht en daar geabsorbeerd. Het anale geneesmiddel wordt een zetpil genoemd.
  • Transdermaal - Het geneesmiddel wordt door de huid geabsorbeerd. Nicotinepleisters en fentanylpleisters worden transdermaal gebruikt.

Oraal is de langzaamste methode om een geneesmiddel te gebruiken, omdat het eerst in de maag moet worden verteerd. Een geneesmiddel injecteren (IV of IM) is de snelste manier om een geneesmiddel te gebruiken. Bij intraveneuze en IM-medicijnen is de kans op een overdosis het grootst. Het is belangrijk om schone naalden te gebruiken om te injecteren. Injecteren met gebruikte of vuile naalden verspreidt dodelijke infecties (zoals Hepatitis C of HIV).

Alles roken kan kanker veroorzaken. Roken kan ook leiden tot emfyseem (een ziekte van de longen). Het snuiven van een drug kan leiden tot oor-, neus- en keelaandoeningen. Het eten van een drug kan mondproblemen (gerelateerd aan de mond) veroorzaken, zoals tandbederf.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3