Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs

De Eerste brief aan de Korintiërs, of de Eerste brief aan de Korintiërs, is een lange brief die door de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe is geschreven.

Paulus schreef aan de kerk van Korinthe om een aantal redenen. Hij beseft dat de gemeente te Korinthe verdeeld is en legt uit dat, hoewel hijzelf en een paar discipelen de gemeente hadden helpen stichten, de gemeente toch echt geleid werd door Christus Jezus zelf. "Ik heb het zaad geplant, Apollos heeft het water gegeven, maar God heeft het doen groeien." (TNIV)

Paulus berispt de gemeenteleden daar voor seksuele immoraliteit en vraagt dat deze immorele mensen uit de kerk worden gegooid.

Hij geeft instructies voor het huwelijk, tegen het aanbidden van waardeloze afgoden (idolatrie), voor geestelijke gaven zoals profetie. Paulus prijst de superieure weg van de liefde en dringt er bij de gemeente op aan verenigd te zijn.

Aan het eind verklaart Paulus dat de opstanding van Christus waar is. Hij ondersteunt dit met getuigenissen van "meer dan vijfhonderd van de broeders en zusters" en het is juist deze waarheid die de gelovigen zeker maakt van het eeuwige leven.

Tenslotte vertelt Paulus van zijn plannen om de Korinthiërs te bezoeken, en dat Timotheüs, zijn medewerker, zeer binnenkort naar hun gemeente zal komen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3