Fluorescentiemicroscopie

Een fluorescentiemicroscoop is een optische microscoop die gebruik maakt van fluorescentie en fosforescentie om organische of anorganische stoffen te bestuderen. Onder "fluorescentiemicroscoop" wordt verstaan elke microscoop die gebruik maakt van fluorescentie om een beeld te maken. Dit geldt zowel voor een eenvoudige opstelling als voor een gecompliceerder ontwerp.

De meeste fluorescentiemicroscopen, vooral die welke in de biowetenschappen worden gebruikt, zijn van het epifluorescentie-ontwerp dat in het diagram wordt getoond. Licht met de excitatiegolflengte wordt door de objectieflens op het preparaat gericht. De fluorescentie die door het preparaat wordt uitgezonden, wordt op de detector gericht. De dichroïde bundelsplitser fungeert als een golflengtespecifiek filter dat het fluorescentielicht doorlaat naar het oculair of de detector, maar het resterende excitatielicht naar de bron terugkaatst.

Schema van een fluorescentiemicroscoop.Zoom
Schema van een fluorescentiemicroscoop.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3