Biologie

Biologie is de wetenschap die het leven, en de levende dingen, en de evolutie van het leven bestudeert. Tot de levende wezens behoren dieren, planten, schimmels (zoals paddestoelen) en micro-organismen zoals bacteriën en archaea.

De term 'biologie' is relatief modern. Het werd in 1799 geïntroduceerd door een arts, Thomas Beddoes.

Mensen die biologie studeren worden biologen genoemd. Biologie kijkt naar hoe dieren en andere levende wezens zich gedragen en werken, en hoe ze zijn. De biologie bestudeert ook hoe organismen met elkaar en met het milieu reageren. Het bestaat als wetenschap al zo'n 200 jaar, en werd voorafgegaan door de natuurlijke geschiedenis. De biologie kent vele onderzoeksgebieden en -takken. Zoals alle wetenschappen gebruikt de biologie de wetenschappelijke methode. Dit betekent dat biologen bewijs moeten kunnen leveren voor hun ideeën en dat andere biologen de ideeën zelf moeten kunnen testen.

De biologie probeert een antwoord te geven op vragen als:

De moderne biologie wordt beïnvloed door de evolutie, wat een antwoord geeft op de vraag: "Hoe is de levende wereld geworden zoals ze is?"

Dieren: Zweefvlieg op een Compositae bloeiwijzeZoom
Dieren: Zweefvlieg op een Compositae bloeiwijze

Planten: TarweZoom
Planten: Tarwe

Schimmels: Morchella esculentaZoom
Schimmels: Morchella esculenta

BacteriënZoom
Bacteriën

Archaea: HaloarchaeaZoom
Archaea: Haloarchaea

Virus: Gamma bacteriofaagZoom
Virus: Gamma bacteriofaag

Geschiedenis

Het woord biologie komt van het Griekse woord βίος (bios), "leven", en het achtervoegsel -λογία (logia), "studie van".

Vestigingen

Vragen en antwoorden

V: Wat is biologie?
A: Biologie is de wetenschap die het leven, levende dingen en de evolutie van het leven bestudeert. Het omvat dieren, planten, schimmels en micro-organismen zoals bacteriën en archaea.

V: Wie zijn biologen?
A: Biologen zijn mensen die biologie bestuderen.

V: Waar kijkt de biologie naar?
A: Biologie bestudeert hoe dieren en andere levende wezens zich gedragen en werken, en hoe ze zijn. Zij bestudeert ook hoe organismen op elkaar en op de omgeving reageren.

V: Hoe lang is biologie al een wetenschap?
A: Biologie bestaat als wetenschap ongeveer 200 jaar. Daarvoor heette het "natuurlijke historie".

V: Welke methode gebruiken biologen om vragen te beantwoorden?
A: Zoals alle wetenschappen gebruiken biologen de wetenschappelijke methode, wat betekent dat zij bewijzen moeten kunnen tonen voor hun ideeën en dat andere biologen de ideeën zelf moeten kunnen testen.


V: Welke soorten vragen probeert de biologie te beantwoorden?
A: Biologie probeert vragen te beantwoorden als "Wat zijn de kenmerken van dit levende ding?", "Hoe werken de onderdelen?", "Hoe moeten we levende dingen groeperen?", "Wat doet dit levende ding?", "Hoe werkt overerving?", "Wat is de geschiedenis van het leven?" en "Hoe verhouden levende dingen zich tot hun omgeving?".

V: Hoe wordt de moderne biologie beïnvloed door de evolutie?
A: De moderne biologie wordt beïnvloed door de evolutie, die de vraag beantwoordt "Hoe is de levende wereld geworden zoals hij is?

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3