Gabbro

Gabbro is een grote groep donkere, grofkorrelige, stollingsgesteenten. Ze zijn chemisch gelijkwaardig aan basalt. De gesteenten zijn plutonisch, gevormd wanneer gesmolten magma onder het aardoppervlak wordt opgesloten en afkoelt tot een kristallijne massa.

Op het grootste deel van het aardoppervlak bevindt zich gabbro in de oceanische korst, ontstaan door basaltmagmatisme bij mid-oceanische ruggen. In het algemeen ligt gabbro, wanneer het gevormd is, boven de aardmantel en onder het basalt.

Gabbro is over het algemeen grofkorrelig, met kristallen van 1 mm of groter. Het is een essentieel onderdeel van de oceanische korst. Lange gordels van gabbro-intrusies worden typisch gevormd in proto-riftzones en rond oude riftzonemarges.

Gabbro specimen; Rock Creek Canyon, oostelijke Sierra Nevada, Californië.Zoom
Gabbro specimen; Rock Creek Canyon, oostelijke Sierra Nevada, Californië.

Een dunne doorsnede van gabbro onder de microscoop toont de kristallen waaruit het is opgebouwd.Zoom
Een dunne doorsnede van gabbro onder de microscoop toont de kristallen waaruit het is opgebouwd.

Een gabbro-landschap op de hoofdkam van de Cuillin, Isle of Skye, Schotland.Zoom
Een gabbro-landschap op de hoofdkam van de Cuillin, Isle of Skye, Schotland.

Gabbro als een xenoliet ('vreemd' gesteente) in een graniet, Sierra Nevada, Rock Creek Canyon, Californië.Zoom
Gabbro als een xenoliet ('vreemd' gesteente) in een graniet, Sierra Nevada, Rock Creek Canyon, Californië.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3