Vergisting (mest)

Anaërobe vertering is de manier waarop micro-organismen organisch materiaal zonder zuurstof afbreken. Dit proces kan op natuurlijke wijze plaatsvinden, maar het wordt alleen anaerobe vergisting genoemd als het wordt ondersteund en ingeperkt. Een anaerobe vergister is een industrieel systeem dat dit natuurlijke proces ondersteunt om afval te behandelen, biogas te produceren dat kan worden gebruikt om elektriciteitsgeneratoren aan te drijven, warmte te leveren en bodemverbeterend materiaal te produceren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3