Gary Gilmore

Gary Mark Gilmore (4 december 1940 - 17 januari 1977) was een Amerikaanse misdadiger die internationale aandacht kreeg omdat hij eiste dat zijn doodvonnis zou worden voltrokken voor twee moorden die hij in Utah had gepleegd. Door een uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten was Gilmore de eerste geëxecuteerde in de Verenigde Staten na een periode van tien jaar waarin in het land geen executies werden uitgevoerd. Gilmore is ook de laatste persoon in de Verenigde Staten die verzocht om door een vuurpeloton te worden geëxecuteerd en wiens verzoek werd ingewilligd (dat wil zeggen de combinatie van de twee; andere mensen hebben sindsdien in de Verenigde Staten verzocht om door een vuurpeloton te worden geëxecuteerd).

Onmiddellijk voor zijn executie volgde Gilmore de laatste riten met een katholieke priester; hij had zich tot de katholieke kerk bekeerd.

Vragen en antwoorden

V: Wie was Gary Mark Gilmore?A: Gary Mark Gilmore was een Amerikaanse crimineel die beroemd werd door zijn eis dat zijn doodstraf uitgevoerd zou worden voor twee moorden die hij in Utah gepleegd had.

V: Waarom kreeg Gilmore internationale aandacht?A: Gilmore kreeg internationale aandacht door zijn eis dat zijn doodstraf uitgevoerd moest worden voor twee moorden die hij in Utah gepleegd had.

V: Waarom was Gilmore de eerste persoon in tien jaar die geëxecuteerd werd in de Verenigde Staten?A: Gilmore was de eerste persoon die in tien jaar geëxecuteerd werd in de Verenigde Staten door een uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten.

V: Wat was Gilmore's executiemethode?A: Gilmore's executiemethode was door een vuurpeloton.

V: Was Gilmore de laatste persoon in de Verenigde Staten die verzocht om geëxecuteerd te worden door een vuurpeloton?A: Nee, Gilmore is niet de laatste persoon die een verzoek indiende om geëxecuteerd te worden door een vuurpeloton in de Verenigde Staten, maar hij is wel de laatste persoon wiens verzoek ingewilligd werd.

V: Wat deed Gilmore voor zijn executie?A: Voor zijn executie nam Gilmore de laatste sacramenten bij een katholieke priester waar, omdat hij zich bekeerd had tot de katholieke kerk.

V: Tot welk geloof bekeerde Gilmore zich voor zijn executie?A: Voor zijn executie bekeerde Gilmore zich tot de Katholieke Kerk.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3