Geigerteller

Een Geigerteller (soms Geiger-Müllerteller genoemd) is een instrument dat ioniserende straling meet, zoals alfadeeltjes, betadeeltjes of gammastralen. Het is het meest bekend als een stralingsmeetinstrument dat in de hand wordt gehouden, maar het kan ook als tafelinstrument worden gebruikt of permanent worden geïnstalleerd.

Het oorspronkelijke werkingsprincipe werd ontdekt in 1908 en sinds de daaropvolgende ontwikkeling van de Geiger-Müller-buis in 1928 is de teller een zeer populair instrument geweest dankzij zijn robuuste detectiedetector en -element en zijn betrekkelijk lage kostprijs.

Geigerteller in gebruik.Zoom
Geigerteller in gebruik.

Werkingsprincipe

De stralingssensor is een Geiger-Müller-buis die een elektronisch signaal afgeeft wanneer er straling aanwezig is. De uitlezing bestaat uit tellingen of stralingsdosis. De weergave van de tellingen is gewoonlijk "tellingen per seconde". Het stralingsdosistempo wordt weergegeven in een eenheid zoals de sievert.

De aflezing kan analoog of digitaal zijn, en moderne instrumenten beschikken over communicatie met een computer of netwerk.

Er is gewoonlijk een optie om hoorbare klikken te produceren die de stralingsintensiteit weergeven. Hierdoor kan de gebruiker zich concentreren op de manipulatie van het instrument zonder op het display te kijken.

Soorten en toepassingen

Voor alfadeeltjes en bètadeeltjes met lage energie wordt het "eindvenster"-type van de GM-buis gebruikt, aangezien deze deeltjes zelfs in de vrije lucht een beperkt bereik hebben en gemakkelijk door een vast materiaal worden tegengehouden.

Geigertellers kunnen worden gebruikt om gammastraling te detecteren, en daarvoor wordt de buis zonder venster gebruikt. Een speciaal type van de Geiger-buis wordt gebruikt om neutronen te meten.

Fysiek ontwerp

Voor draagbare toestellen zijn er twee fundamentele fysische configuraties: het "integrale" toestel, met zowel detector als elektronica in hetzelfde toestel, en het "tweedelige" ontwerp met een afzonderlijke detectorsonde en een elektronicamodule die door een korte kabel met elkaar zijn verbonden. Er is een bijzonder type gamma-instrument dat hotspotdetector wordt genoemd en waarbij de detectorbuis aan het uiteinde van een lange stok of een flexibele buis is bevestigd. Deze worden gebruikt om gammastralingslocaties met hoge straling te meten terwijl de operator wordt beschermd door middel van afscherming op afstand.

G_M teller met pancake type sondeZoom
G_M teller met pancake type sonde

Laboratoriumgebruik van een geigerteller met eindraamsonde voor het meten van bètastraling van een radioactieve bronZoom
Laboratoriumgebruik van een geigerteller met eindraamsonde voor het meten van bètastraling van een radioactieve bron

Geschiedenis

In 1908 ontwikkelde Hans Geiger een techniek voor het detecteren van alfadeeltjes die later zou worden gebruikt in de Geiger-Müller-buis. Deze teller was alleen in staat alfadeeltjes te detecteren, maar in 1928 ontwikkelden Geiger en Walther Müller de verzegelde Geiger-Müller-buis waarmee meer soorten ioniserende straling konden worden gedetecteerd en die een praktische stralingsensor werd. Toen deze eenmaal beschikbaar was, konden geigerteller-instrumenten relatief goedkoop worden geproduceerd.

Verwante pagina's

  • Dosimeter - Apparaat dat door het personeel wordt gebruikt om de stralingsdosis te meten die zij hebben ontvangen
  • Radioactief verval - Beschrijving van waar veel straling vandaan komt

Vragen en antwoorden

V: Wat is een geigerteller?


A: Een geigerteller is een instrument dat ioniserende straling zoals alfadeeltjes, bètadeeltjes of gammastralen meet.

V: Wat is een andere naam voor een geigerteller?


A: Een geigerteller wordt ook wel een Geiger-Müller teller genoemd.

V: Waar kan een geigerteller voor gebruikt worden?


A: Een geigerteller kan gebruikt worden als handinstrument voor stralingsonderzoek, maar kan ook gebruikt worden als werkbankinstrument of permanent geïnstalleerd worden.

V: Wanneer werd het oorspronkelijke werkingsprincipe van de geigerteller ontdekt?


A: Het oorspronkelijke werkingsprincipe van de geigerteller werd ontdekt in 1908.

V: Wat werd er in 1928 ontwikkeld met betrekking tot de geigerteller?


A: De Geiger-Müller buis werd ontwikkeld in 1928 en is erg populair vanwege de robuuste detectiedetector en het element en de relatief lage prijs.

V: Welke soorten straling kan een geigerteller meten?


A: Een geigerteller kan ioniserende straling meten zoals alfadeeltjes, bètadeeltjes of gammastralen.

V: Waarom is de geigerteller een populair instrument?


A: De geigerteller is een populair instrument vanwege de robuuste sensordetector en het element en de relatief lage kosten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3