Ioniserende straling | proces in de fysica

Ioniserende straling is een proces in de natuurkunde waarbij iets deeltjes of golven uitzendt die een atoom of molecuul kunnen ioniseren door atoominteracties.

De sterkte van ioniserende straling hangt af van de energie van de afzonderlijke deeltjes of golven, en niet van het aantal aanwezige deeltjes of golven. Het materiaal dat de straling kan ioniseren hangt af van de ionisatie-energie van het materiaal.

Ioniserende straling kan elektromagnetische straling of subatomaire deeltjes zijn. Elektromagnetisch:

  • Gammastralen zijn elektromagnetische golven met de hoogste energie.
  • Röntgenstralen zijn minder energetisch.
  • Ultraviolette straling ioniseert alleen sommige materialen.

De straling van subatomaire deeltjes omvat:

  • Straling van alfadeeltjes, gemaakt van heliumkernen
  • Straling van bètadeeltjes, bestaande uit energetische elektronen of positronen
  • Neutronenstraling, gemaakt van neutronen

Sommige straling kan door het menselijk lichaam en andere voorwerpen gaan. Wanneer mensen de term straling gebruiken, hebben ze het meestal specifiek over potentieel schadelijke soorten ioniserende straling. Als iets dit soort straling produceert, kunnen we zeggen dat het radioactief is.

Er is voortdurend een beetje straling om ons heen, waaraan het lichaam van mensen gewend is, maar grotere hoeveelheden straling kunnen mensen ziek maken of doden. Natuurlijke ioniserende straling wordt geproduceerd door radioactief verval van sommige chemische elementen, zoals uranium. Sterren en andere dingen in de ruimte produceren ook straling. Zie kosmische straling. Sommige isotopen die radioactief zijn, blijven minder dan een seconde radioactief. Andere dingen kunnen duizenden jaren radioactief blijven.

Mensen en alles wat leeft geeft van nature straling af, vanwege het kalium en Koolstof-14 in het lichaam.

Sommige machines die straling maken worden deeltjesversnellers genoemd. Wetenschappers gebruiken deze machines om straling te maken zodat ze die kunnen bestuderen.

Röntgentoestellen maken ook straling, zodat artsen de binnenkant van het menselijk lichaam kunnen zien en mensen kunnen helpen. Kernwapens (atoomwapens) gebruiken een kernreactie om enorme hoeveelheden energie te produceren, in de vorm van hitte, licht en straling. Deze straling wordt verspreid door het stof, de as en de rook die door de ontploffing worden geproduceerd.

Kernreactoren worden gebruikt om elektriciteit te maken. Ze produceren veel straling, maar de reactoren zijn zorgvuldig gebouwd om de straling binnen de reactor te houden. Maar veel mensen zijn bang dat als er een probleem zou zijn met de reactor, er radioactief materiaal in het milieu zou kunnen ontsnappen, waardoor veel dieren en mensen zouden worden verwond of gedood. Ook blijven de onderdelen van de reactor honderden of duizenden jaren radioactief, en kunnen ze mensen doden, dus mensen weten niet zeker waar ze onderdelen van oude reactoren veilig kunnen bewaren, uit de buurt van mensen.
  Symbool voor gevaar van ioniserende straling  Zoom
Symbool voor gevaar van ioniserende straling  

2007 ISO-logo voor radioactief gevaar. Dit logo is mede ontworpen voor langetermijndepots voor radioactief afval die zouden kunnen overleven in een verre toekomst waarin alle kennis van de betekenis van de huidige gangbare symbolen en tekens voor stralingsgevaar verloren zal zijn gegaan.  Zoom
2007 ISO-logo voor radioactief gevaar. Dit logo is mede ontworpen voor langetermijndepots voor radioactief afval die zouden kunnen overleven in een verre toekomst waarin alle kennis van de betekenis van de huidige gangbare symbolen en tekens voor stralingsgevaar verloren zal zijn gegaan.  

Gebruikt

Röntgentoestellen maken ook straling, zodat artsen de binnenkant van het menselijk lichaam kunnen zien en mensen kunnen helpen. Kernwapens (atoomwapens) maken gebruik van een kernreactie om enorme hoeveelheden energie te produceren, in de vorm van warmte, licht en straling.

Kernreactoren worden gebruikt om elektriciteit te maken. Ze produceren veel straling, maar de reactoren zijn zorgvuldig gebouwd om de straling binnen de reactor te houden.

Alfastraling wordt gebruikt in statische eliminatoren en rookmelders. Ioniserende straling wordt gebruikt om medische instrumenten te steriliseren. Het wordt ook gebruikt bij bestralingstherapie, bestraling van voedsel en de steriele insectentechniek.


 

Gerelateerde pagina's

  • Acuut stralingssyndroom
  • Vuile bom


 

Vragen en antwoorden

V: Wat is ioniserende straling?
A: Ioniserende straling is een proces in de fysica waarbij iets deeltjes of golven uitzendt die een atoom of molecuul kunnen ioniseren door atoominteracties.

V: Hoe hangt de sterkte van ioniserende straling af van?
A: De sterkte van ioniserende straling hangt af van de energie van de afzonderlijke deeltjes of golven, en niet van het aantal aanwezige deeltjes of golven.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van elektromagnetische straling?
A: Voorbeelden van elektromagnetische straling zijn gammastralen, röntgenstralen en ultraviolette straling.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van straling van subatomaire deeltjes?
A: Voorbeelden van straling van subatomaire deeltjes zijn straling van alfadeeltjes (bestaande uit heliumkernen), straling van bètadeeltjes (bestaande uit energetische elektronen of positronen) en straling van neutronen (bestaande uit neutronen).

V: Kunnen mensen schade ondervinden van grote hoeveelheden ioniserende straling?
A: Ja, grotere hoeveelheden ioniserende straling kunnen mensen ziek maken of zelfs doden.

V: Waar komt natuurlijke ioniserende straling vandaan?
A: Natuurlijke ioniserende straling wordt geproduceerd door radioactief verval van bepaalde chemische elementen zoals uranium, sterren en andere dingen in de ruimte produceren ook dit soort straling.

V: Hoe lang blijven sommige isotopen radioactief?
A: Sommige isotopen die radioactief zijn, blijven minder dan een seconde radioactief, terwijl andere duizenden jaren radioactief kunnen blijven.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3