Geiger-Marsden-Experiment

Het Geiger-Marsden-experiment (ook wel het goudfolie-experiment of het Rutherford-experiment genoemd) was een wetenschappelijk experiment dat in 1909 door Hans Geiger en Ernest Marsden werd uitgevoerd. Zij werden geïnstrueerd door Ernest Rutherford, en het experiment vond plaats in de Natuurkundige Laboratoria van de Universiteit van Manchester. De resultaten van het experiment waren verrassend. Zij toonden wetenschappers aan dat de atoomkern bestaat. Dit ontkrachtte het plumpuddingmodel van het atoom, en leidde tot het Rutherford atoommodel (ook wel het planetaire model genoemd).

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Geiger-Marsden experiment?


A: Het Geiger-Marsden experiment was een wetenschappelijk experiment dat in 1909 werd uitgevoerd door Hans Geiger en Ernest Marsden onder leiding van Ernest Rutherford in de fysische laboratoria van de universiteit van Manchester.

V: Wat bevestigde het Geiger-Marsden experiment?


A: Het Geiger-Marsden experiment bevestigde het bestaan van de atoomkern en weerlegde het plumpudding model van het atoom.

V: Wie voerde het Geiger-Marsden experiment uit?


A: Het Geiger-Marsden experiment werd uitgevoerd door Hans Geiger en Ernest Marsden.

V: Wie gaf Hans Geiger en Ernest Marsden de opdracht om het Geiger-Marsden experiment uit te voeren?


A: Ernest Rutherford gaf Hans Geiger en Ernest Marsden de opdracht om het Geiger-Marsden experiment uit te voeren.

V: Wanneer vond het Geiger-Marsden experiment plaats?


A: Het Geiger-Marsden experiment vond plaats in 1909.

V: Wat was het resultaat van het Geiger-Marsden experiment?


A: Het resultaat van het Geiger-Marsden experiment toonde aan dat de atoomkern bestaat, wat het plumpuddingmodel van het atoom ontkrachtte en leidde tot het atoommodel van Rutherford.

V: Wat is het atoommodel van Rutherford?


A: Het atoommodel van Rutherford, ook wel het planetaire model genoemd, beschrijft de structuur van een atoom met een kleine, dichte, positief geladen kern in het centrum en elektronen die eromheen draaien.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3