Geiger-Marsden-Experiment

Het Geiger-Marsden-experiment (ook wel het goudfolie-experiment of het Rutherford-experiment genoemd) was een wetenschappelijk experiment dat in 1909 door Hans Geiger en Ernest Marsden werd uitgevoerd. Zij werden geïnstrueerd door Ernest Rutherford, en het experiment vond plaats in de Natuurkundige Laboratoria van de Universiteit van Manchester. De resultaten van het experiment waren verrassend. Zij toonden wetenschappers aan dat de atoomkern bestaat. Dit ontkrachtte het plumpuddingmodel van het atoom, en leidde tot het Rutherford atoommodel (ook wel het planetaire model genoemd).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3