Algemene verkiezing

Een algemene verkiezing is een verkiezing waarbij alle of de meeste leden van een bepaald politiek orgaan worden gekozen. De term wordt gewoonlijk gebruikt om de verkiezingen aan te duiden die worden gehouden voor het belangrijkste wetgevende orgaan van een land. Dit is iets anders dan voorverkiezingen, tussentijdse verkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen. In het Verenigd Koninkrijk komt bij de ontbinding van het parlement elke zetel in het Lagerhuis vrij en worden er algemene verkiezingen gehouden.

Lijst van algemene verkiezingen


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3