Georg Ohm

Georg Simon Ohm (16 maart 1789 - 6 juli 1854) was een Duits natuurkundige en wiskundige. Gedurende een deel van zijn leven werkte Ohm als schoolmeester. Een deel van zijn onderzoek was gericht op de nieuwe elektrochemische cel, uitgevonden door de Italiaanse wetenschapper Alessandro Volta. Met behulp van apparatuur die hij zelf had gemaakt, ontdekte Ohm dat er een directe evenredigheid bestaat tussen het potentiaalverschil (spanning) dat over een geleider wordt aangelegd en de resulterende elektrische stroom. Deze relatie staat bekend als de wet van Ohm.

In 1881, na zijn dood, werd de SI-eenheid voor elektrische weerstand ter ere van hem Ohm genoemd. De Griekse hoofdletter Omega (Ω) wordt gebruikt voor de eenheid.

Zoom


Duitse postzegel ter ere van G.S. Ohm, met de wet van Ohm en een kleurgecodeerde weerstand. De tekst onderaan kan worden vertaald alsOntdekking van de wet van OhmZoom
Duitse postzegel ter ere van G.S. Ohm, met de wet van Ohm en een kleurgecodeerde weerstand. De tekst onderaan kan worden vertaald alsOntdekking van de wet van Ohm

Vragen en antwoorden

V: Wie was Georg Simon Ohm?


A: Georg Simon Ohm was een Duitse natuurkundige en wiskundige.

V: Heeft Ohm ooit als schoolmeester gewerkt?


A: Ja, gedurende een deel van zijn leven werkte Ohm als schoolmeester.

V: Waar richtte Ohm's onderzoek zich op?


A: Ohm's onderzoek richtte zich op de nieuwe elektrochemische cel, uitgevonden door de Italiaanse wetenschapper Alessandro Volta.

V: Wat ontdekte Ohm over het verband tussen potentiaalverschil en elektrische stroom?


A: Ohm ontdekte dat er een directe evenredigheid bestaat tussen het potentiaalverschil (spanning) dat over een geleider wordt aangelegd en de resulterende elektrische stroom. Dit verband staat bekend als de wet van Ohm.

V: Wanneer werd de SI-eenheid voor elektrische weerstand naar Ohm genoemd?


A: Na de dood van Ohm, in 1881, werd de SI-eenheid voor elektrische weerstand ter ere van hem Ohm genoemd.

V: Wat is het symbool dat wordt gebruikt voor de eenheid van elektrische weerstand die naar Ohm is genoemd?


A: De Griekse hoofdletter Omega (Ω) wordt gebruikt voor de eenheid van elektrische weerstand die naar Ohm is genoemd.

V: Welke apparatuur gebruikte Ohm voor zijn experimenten?


A: Ohm gebruikte apparatuur die hij zelf gemaakt had voor zijn experimenten.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3