Kamsalamander

De grote kamsalamander (of noordelijke kamsalamander, of wrattenwatersalamander) is Triturus cristatus. Het is een watersalamander uit de familie Salamandridae, die voornamelijk voorkomt in Europa tot ongeveer in het Oeralgebergte.

Het is een relatief grote soort. De vrouwtjes kunnen tot 16 cm lang worden en zijn groter dan de mannetjes, die 14 tot 15 cm lang worden. Het is een beschermde soort in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Landontwikkeling, bevolkingsgroei en landbouw hebben de watersalamander verstoord, waardoor hij vrij zeldzaam is geworden.

De watersalamander broedt in vijvers en poelen, maar leeft meestal op het land. De larven veranderen in luchtademende jongen en gaan aan land. Ze eten kleine ongewervelde dieren, en overwinteren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3