Habituatie

Gewenning is een basisactiviteit waarbij een dier minder reageert op herhaalde stimuli. Het is een primitieve vorm van leren.

Het leren dat ten grondslag ligt aan gewenning is een basisproces van biologische systemen. Dieren hebben geen bewuste motivatie of bewustzijn nodig om het te laten plaatsvinden. Gewenning stelt organismen in staat om zinvolle informatie te onderscheiden van achtergrondstimuli.

Gewenning komt voor bij alle dieren en ook bij de grote protozoön Stentor coeruleus. De afname in reactie is specifiek voor de gewende stimulus. Als iemand bijvoorbeeld gewend is aan de smaak van citroen, zal zijn reactie aanzienlijk toenemen wanneer hij de smaak van limoen te zien krijgt.

Twee factoren die gewenning kunnen beïnvloeden zijn de tijd tussen elke stimulus en de duur van de stimulus. Kortere intervallen en langere duur verhogen de gewenning, en omgekeerd.

Menselijk voorbeeld

Gewenning hoeft niet bewust te zijn. Bijvoorbeeld, een korte tijd nadat iemand zich heeft aangekleed, verdwijnt de prikkel die kleding veroorzaakt uit ons zenuwstelsel en worden we ons er niet meer van bewust. Op deze manier wordt gewenning gebruikt om een voortdurende prikkel te negeren. Dit soort gewenning kan optreden door veranderingen in de sensorische zenuwen zelf, en door negatieve feedback van de hersenen naar perifere zintuiglijke organen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3