Leren

Leren is nieuwe dingen in je hersenen krijgen.

Er zijn een aantal verschillende soorten leren:

  1. Klassieke conditionering: waar twee stimuli samenkomen, leert het organisme dat ze verwant zijn.
  2. Operatieve conditionering: een organisme verandert zijn gedrag wanneer het gedrag gevolgen heeft.
  3. Spelen: een geërfd mechanisme waarbij zoogdieren het leren bij de jongen versnellen.
  4. Gestalt leren: leren door inzicht
  5. Imitatie, emulatie of observationeel leren: het nabootsen van het gedrag van anderen
  6. Impliciet leren of onbewustleren: leren zonder bewust bewustzijn van het leerproces.
  7. Afdrukken: een zeer snelle vorm van vroeg leren.

Leren kan plaatsvinden als gevolg van gewenning of klassieke conditionering, gezien bij veel diersoorten, of als gevolg van complexere activiteiten zoals spelen, alleen gezien bij relatief intelligente dieren. Leren kan bewust of onbewust gebeuren. Er is bewijs voor het prenataal leren van menselijk gedrag, waarbij gewenning al na 32 weken in de zwangerschap is waargenomen, wat aangeeft dat het centrale zenuwstelsel voldoende is ontwikkeld en voorbereid om te leren en het geheugen zeer vroeg in de ontwikkeling te laten optreden. Volgens James Zull, hoogleraar Biologie en Biochemie aan de Case Western University, "­Leren is ­fysiek. ­Leren betekent de ­verandering, de groei en het snoeien van ­onze neuronen­, verbindingen genaamd synapsen en neuronale ­netwerken, door middel van ­ervaring".

Vragen en antwoorden

V: Wat is leren?
A: Leren is het proces van het verwerven van nieuwe kennis, vaardigheden en gedragingen.

V: Wat zijn de verschillende soorten leren?
Antwoord: Enkele verschillende soorten leren zijn klassieke conditionering, operante conditionering, spel, gestaltleren, imitatie of nabootsing, impliciet leren of onbewust leren, en inprenting.

V: Wanneer begint het menselijk gedragsleren?
Antwoord: Het menselijk gedragsmatig leren begint rond 32 weken zwangerschap voor de geboorte.

V: Hoe beschrijft James Zull de fysieke aard van leren?
Antwoord: Volgens James Zull, hoogleraar biologie en biochemie aan de Case Western University, "is leren fysiek. Leren omvat het veranderen, groeien en krimpen van neuronale verbindingen (synapsen genoemd) en neurale netwerken door ervaring."

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3