Tegenkoppeling

Negatieve terugkoppeling is een basisbegrip van de cybernetica; het is de basis van regulering en controle. Het is belangrijk in de techniek en de fysiologie. In de biologie en fysiologie staat negatieve terugkoppeling bekend als homeostase.

Negatieve terugkoppeling doet zich voor wanneer de output van een systeem zich verzet tegen veranderingen in de input van een systeem. Dit heeft tot gevolg dat de veranderingen minder groot worden, en het systeem binnen de perken blijft. Het klassieke voorbeeld is een centraal verwarmingssysteem dat afslaat wanneer een (op de juiste plaats geplaatste) temperatuursensor een vooraf ingestelde waarde bereikt. Het negatieve terugkoppelingsgedeelte is de thermostaat.

Homeostase

Vrijwel alle aspecten van levende systemen hebben te maken met homeostase, en ziekte volgt wanneer een van deze systemen faalt. Voorbeelden: bloeddruk, glucoseniveau, leverfuncties, celdeling, enzovoort.

Homeostase werd gedefinieerd door Claude Bernard en later door Walter Bradford Cannon in 1926, 1929 en 1932 als de eigenschap van een systeem, open of gesloten, dat zijn interne omgeving reguleert en ernaar streeft een stabiele, constante toestand te handhaven. Het concept kwam voort uit dat van milieu interieur dat door Claude Bernard werd gecreëerd en in 1865 werd gepubliceerd.

Als de totale terugkoppeling van het systeem negatief is, zal het systeem de neiging hebben stabiel te zijn.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3