Harriet Martineau

Harriet Martineau (12 juni 1802 - 27 juni 1876) was een Engelse sociaal-theoreticus en schrijver. Ze wordt vaak de eerste vrouwelijke sociologe genoemd.

Ze schreef slechts één boek, maar veel essays. De essays waren sociologische, religieuze, huiselijke, seksuele thema's, met een vrouwelijk perspectief. Ze vertaalde ook verschillende werken van Auguste Comte. Ze verdiende genoeg om volledig ondersteund te worden door haar schrijven.

Een jonge prinses Victoria (later koningin Victoria) las met veel plezier de publicaties van Martineaus. De koningin nodigde Martineau uit voor haar kroning in 1838 - een gebeurtenis die Martineau in groot en amusant detail beschreef voor haar vele lezers. Martineau heeft gezegd over haar eigen benadering van het schrijven: "Wanneer men een samenleving bestudeert, moet men zich richten op alle aspecten ervan, met inbegrip van belangrijke politieke, religieuze en sociale instellingen". Ze geloofde dat een grondige analyse nodig was om de status van de vrouw onder de mannen te begrijpen.

Een schrijver zei "als een geboren docent en politicus was zij [Martineau] minder beïnvloed door haar geslacht dan misschien een andere, mannelijke of vrouwelijke, van haar generatie". Martineau, die vaak wordt beschreven als een mannelijk intellect en lichaam, introduceerde in haar schrijven feministische perspectieven op anders over het hoofd geziene zaken als huwelijk, kinderen, huiselijk en religieus leven, en rassenverhoudingen.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3