Harriet Martineau

Harriet Martineau (12 juni 1802 - 27 juni 1876) was een Engelse sociaal-theoreticus en schrijver. Ze wordt vaak de eerste vrouwelijke sociologe genoemd.

Ze schreef slechts één boek, maar veel essays. De essays waren sociologische, religieuze, huiselijke, seksuele thema's, met een vrouwelijk perspectief. Ze vertaalde ook verschillende werken van Auguste Comte. Ze verdiende genoeg om volledig ondersteund te worden door haar schrijven.

Een jonge prinses Victoria (later koningin Victoria) las met veel plezier de publicaties van Martineaus. De koningin nodigde Martineau uit voor haar kroning in 1838 - een gebeurtenis die Martineau in groot en amusant detail beschreef voor haar vele lezers. Martineau heeft gezegd over haar eigen benadering van het schrijven: "Wanneer men een samenleving bestudeert, moet men zich richten op alle aspecten ervan, met inbegrip van belangrijke politieke, religieuze en sociale instellingen". Ze geloofde dat een grondige analyse nodig was om de status van de vrouw onder de mannen te begrijpen.

Een schrijver zei "als een geboren docent en politicus was zij [Martineau] minder beïnvloed door haar geslacht dan misschien een andere, mannelijke of vrouwelijke, van haar generatie". Martineau, die vaak wordt beschreven als een mannelijk intellect en lichaam, introduceerde in haar schrijven feministische perspectieven op anders over het hoofd geziene zaken als huwelijk, kinderen, huiselijk en religieus leven, en rassenverhoudingen.

Vragen en antwoorden

V: Wie was Harriet Martineau?


A: Harriet Martineau was een Engelse sociale theoreticus en schrijfster die vaak de eerste vrouwelijke sociologe genoemd wordt.

V: Wat voor soort geschriften maakte Harriet Martineau?


A: Harriet Martineau schreef veel essays over verschillende onderwerpen, waaronder sociologische, religieuze, huishoudelijke en seksuele thema's, met een vrouwelijk perspectief.

V: Hoe voorzag Harriet Martineau in haar levensonderhoud?


A: Harriet Martineau verdiende genoeg geld met haar schrijfwerk om er volledig van te kunnen leven.

V: Wie las de publicaties van Harriet Martineau graag?


A: Een jonge Prinses Victoria, later Koningin Victoria, las graag de publicaties van Harriet Martineau.

V: Wat zei Harriet Martineau over haar manier van schrijven?


A: Harriet Martineau zei dat men zich bij het bestuderen van een samenleving moet richten op alle aspecten ervan, inclusief de belangrijkste politieke, religieuze en sociale instellingen.

V: Wat introduceerde Harriet Martineau in haar schrijven?


A: Harriet Martineau introduceerde feministische perspectieven in haar schrijven over onderwerpen die anders over het hoofd gezien zouden worden, zoals huwelijk, kinderen, huiselijk en religieus leven en rassenverhoudingen.

V: Hoe werd Harriet Martineau door één schrijver beschreven?


A: Eén schrijver beschreef Harriet Martineau als iemand met een mannelijk intellect en lichaam, maar minder beïnvloed door haar geslacht dan misschien wel ieder ander, man of vrouw, van haar generatie, gezien haar vaardigheden als geboren docent en politicus.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3