Heg

Een heg of hagel is een hechte rij van struiken en soms ook boomsoorten. Ze werden meestal geplant en "getraind" om een barrière te vormen. Ze markeerden de grens van een gebied, en waren dus een teken van bezit.

Veehouders gebruiken ze om te voorkomen dat het vee uit de velden verdwaalt. Dieren die meestal niet in de velden kunnen worden gehouden (bijvoorbeeld bergschapen) hebben een man en een hond nodig om ze te verzorgen, wat een kostenpost is. Hedges waren veel gebruikelijker voor de moderne landbouw. De moderne landbouw maakt gebruik van machines om het gewas te verzamelen, en dus zijn de hagen in sommige gebieden vrijwel geheel verdwenen.

Wanneer de hagen voor het eerst worden aangelegd, zijn ze meestal allemaal van één soort. Maar in de loop van honderden jaren neemt het aantal soorten in een haag geleidelijk toe, en omvat het vaak ook volgroeide bomen. Er zijn veel hagen in Europa die er al 500 of duizend jaar staan.

Het maken van hagen tot ornamenten is een vaardigheid die topiary wordt genoemd. Soms worden hagen tot doolhoven gemaakt.

Heggen zijn van levensbelang voor kleine vogels en zoogdieren. In de moderne wereld spelen ze de rol die het dichte woud in een eeuwenoude ecologie zou hebben gespeeld. De nesten in een haag of struikgewas zijn vaak niet te bereiken door grotere roofdieren. Het is duidelijk dat kleine vogels zoals roodborstjes of vinken veilige plekken kiezen om te nestelen, en als ze dat niet kunnen, dan is het onwaarschijnlijk dat hun broedsel zal overleven.

Oude, dikke haag aan de zijkant van een veldZoom
Oude, dikke haag aan de zijkant van een veld

Heggen snijden met de machineZoom
Heggen snijden met de machine

SierhagenZoom
Sierhagen

Vragen en antwoorden

V: Wat is een heg?


A: Een heg of haag is een dichte rij struiken en soms boomsoorten, meestal geplant en "getraind" om een barrière te vormen.

V: Wat is het doel van een haag?


A: Heggen werden gebruikt om de grens van een gebied aan te geven en waren een teken van bezit. Ze werden ook gebruikt door veehouders om te voorkomen dat vee buiten de velden liep.

V: Waarom komen heggen tegenwoordig minder voor?


A: Moderne akkerbouw gebruikt machines om het gewas te verzamelen, en daarom zijn heggen in sommige gebieden bijna verdwenen.

V: Veranderen de soorten in een haag na verloop van tijd?


A: Ja, wanneer heggen voor het eerst worden aangelegd, zijn ze meestal allemaal van één soort. Maar na honderden jaren neemt het aantal soorten in een haag geleidelijk toe, en vaak zijn er ook volwassen bomen in opgenomen.

V: Wat zijn enkele decoratieve toepassingen van hagen?


A: Van heggen ornamenten maken is een vaardigheid die vormsnoei wordt genoemd. Soms worden hagen tot doolhoven gemaakt.

V: Waarom zijn heggen belangrijk voor kleine vogels en zoogdieren?


A: Heggen zijn van levensbelang voor kleine vogels en zoogdieren. In de moderne wereld spelen ze de rol die een dik bosonderhout zou hebben gespeeld in een oude ecologie.

V: Wat is het voordeel van nestelen in een haag of struikgewas?


A: De nesten in een haag of struikgewas zijn vaak onbereikbaar voor grotere roofdieren, waardoor vogels zoals roodborstjes of vinken een veilige plek hebben om te nestelen, wat de kans vergroot dat hun broedsel overleeft.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3