Onderdrukking

Onderdrukking (de pers) was het dwingen van mannen om bij de marine te dienen. De mensen die werden "gedwongen" om bij de marine te gaan, waren meestal jonge mannen. Een marineofficier leidde een persbende en dwong mannen op oorlogsschepen te komen waar ze als matroos moesten dienen. Hun gezinnen (als ze al gezinnen hadden) wisten zelden waar ze naartoe waren gebracht.

Dit was een normale praktijk bij de Koninklijke Marine in de 17e, 18e en begin 19e eeuw. Veel mensen vonden dat er een einde aan moest komen, maar de marine vond het een goede manier om zeelui te krijgen die nodig waren om hun land te verdedigen. Na de Napoleontische oorlogen was er minder behoefte aan zeelui en stopte de marine met het imponeren van zeelui.

Persbende, Britse karikatuur van 1780Zoom
Persbende, Britse karikatuur van 1780


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3