Gangesdrieklauw

De Indische soepschildpad (Nilssonia gangetica), of Ganges soepschildpad, is een soepschildpaddensoort. Zij leeft in rivieren zoals de Ganges en de Mahanadi in India en Bangladesh. Haar schild kan tot 94 cm (37 in) lang worden. Hij voedt zich vooral met vis, amfibieën, aas en ander dierlijk materiaal, maar eet ook waterplanten. De schildpad staat op de lijst van kwetsbare soorten.

De schildpad heeft een lange nek en een lange neus, waardoor hij gemakkelijk het puntje van de neus uit het water kan houden om adem te halen. Hij heeft een ovaal schild, dat ook tamelijk vlak en glad is, waardoor hij zeer snel kan zwemmen.

Deze schildpadden worden vaak gehouden in de tempelvijvers van Odisha waar zij als heilig worden beschouwd.

De Indiase softshell schildpad wordt bedreigd omdat elke week 30 tot 40 ton schildpadvlees op markten wordt verkocht. De schilden worden ook gebruikt om maskers te maken, die aan toeristen worden verkocht. De habitat van de schildpadden verandert ook door de bouw van dammen, droogleggingen en de toename van visserij en landbouw.

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Indische softshell schildpad?


A: De Indische softshell schildpad is een soort softshell schildpad die voorkomt in rivieren in India en Bangladesh.

V: Hoe groot is het schild van de Indische softshell-schildpad?


A: Het schild van de Indische softshell-schildpad kan tot 94 cm lang worden.

V: Waar voedt de Indische softshell schildpad zich mee?


A: De Indische softshell schildpad voedt zich voornamelijk met vis, amfibieën, aas en ander dierlijk materiaal, maar eet ook waterplanten.

V: Waarom staat de Indische softshell schildpad op de lijst van kwetsbare diersoorten?


A: De Indische softshell schildpad staat op de lijst van kwetsbare diersoorten vanwege bedreigingen zoals de verkoop van schildpaddenvlees, verlies van habitat en veranderingen door de bouw van dammen, rioleringswerkzaamheden en toenemende visserij en landbouw.

V: Waardoor kan de Indische softshell schildpad heel snel zwemmen?


A: Het ovaalvormige schild van de Indische softshell schildpad, dat ook vrij plat en glad is, zorgt ervoor dat hij heel snel kan zwemmen.

V: Worden Indische softshell schildpadden in sommige gebieden als heilig beschouwd?


A: Ja, Indiase softshell schildpadden worden vaak gehouden in de tempelvijvers van Odisha, waar ze als heilig worden beschouwd.

V: Hoeveel schildpaddenvlees wordt er elke week op de markten verkocht, waarbij de Indiase softshell schildpad bedreigd wordt?


A: Er wordt elke week 30 tot 40 ton schildpaddenvlees verkocht op de markten, wat een bedreiging vormt voor de Indiase softshell-schildpad.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3