Inflatie

Inflatie betekent dat het algemene prijspeil omhoog gaat, het tegenovergestelde van deflatie. Er zal meer geld betaald moeten worden voor goederen (zoals een brood) en diensten (zoals een knipbeurt bij de kapper). Economen meten regelmatig de inflatie om te weten hoe de economie ervoor staat. Inflatie verandert de verhouding tussen geld en goederen of diensten; er is meer geld nodig om dezelfde hoeveelheid van een goed of dienst te krijgen, of met dezelfde hoeveelheid geld krijgt men een lagere hoeveelheid van een goed of dienst. Economen hebben bepaalde klantenkorven gedefinieerd om de inflatie te kunnen meten. Er kunnen positieve en negatieve effecten van inflatie zijn.

Inflatie 2019Zoom
Inflatie 2019

Een munt ter waarde van 50 miljoen Reichsmark 1923Zoom
Een munt ter waarde van 50 miljoen Reichsmark 1923

Oorzaken van inflatie

Wanneer het totale geld in een economie (de geldhoeveelheid) te snel toeneemt, daalt vaak de kwaliteit van het geld (de muntwaarde). Economen denken over het algemeen dat de toegenomen geldhoeveelheid (monetaire inflatie) de prijs van goederen/diensten over een langere periode doet stijgen (prijsinflatie). Over de oorzaken over een kortere periode zijn ze het niet eens.

Vraag-trek-inflatie

De Demand-Pull inflatietheorie kan eenvoudig gezegd worden als "te veel geld voor te weinig goederen". Met andere woorden, als de wil om goederen te kopen sneller groeit dan de hoeveelheid goederen die zijn gemaakt, dan zullen de prijzen stijgen. Dit is het meest waarschijnlijk in economieën die snel groeien.

Telkens wanneer een produkt wordt gekocht of verkocht tegen een prijs die hoger is dan zijn reële prijs, treedt er geldinflatie op. Als een bedrijf bijvoorbeeld een kleine hoeveelheid goederen maakt die in grote hoeveelheden worden verkocht, moet het de prijzen verhogen om de producthoeveelheid te kunnen beheren.

Kosten-push inflatie

De cost-push inflatietheorie zegt dat wanneer de kosten voor het maken van goederen (die door het bedrijf worden betaald) stijgen, het bedrijf de prijzen moet verhogen om winst te maken met de verkoop van dat product. De hogere kosten voor het maken van goederen kunnen zaken omvatten als de lonen van arbeiders, belastingen die aan de overheid moeten worden betaald of hogere kosten van grondstoffen uit andere landen.

Economen van de Oostenrijkse school denken echter dat dit verkeerd is, want als mensen hogere prijzen moeten betalen, betekent dit alleen maar dat zij minder te besteden hebben aan andere dingen.

Kosten van inflatie

Bijna iedereen denkt dat buitensporige inflatie slecht is. Inflatie beïnvloedt verschillende mensen op verschillende manieren. Het hangt er ook van af of de inflatie verwacht wordt of niet. Als het inflatiecijfer gelijk is aan wat de meeste mensen verwachten (verwachte inflatie), dan kunnen we ons aanpassen en zijn de kosten minder hoog. Banken kunnen bijvoorbeeld hun rentetarieven wijzigen en werknemers kunnen onderhandelen over contracten waarin automatische loonsverhogingen zijn opgenomen als het prijsniveau stijgt.

Problemen ontstaan wanneer er sprake is van onverwachte inflatie:

  • Kredietgevers verliezen en debiteuren winnen als de kredietgever de inflatie niet juist inschat. Voor wie leent, is dit vergelijkbaar met het krijgen van een renteloze lening.
  • Onzekerheid over wat er gaat gebeuren, maakt dat bedrijven en consumenten minder geneigd zijn om geld uit te geven. Dit schaadt de economische productie op lange termijn.
  • Mensen met een vast inkomen, zoals gepensioneerden, zien hun koopkracht en bijgevolg hun levensstandaard dalen.
  • De gehele economie moet de herprijzingskosten ("menukosten") op zich nemen omdat prijslijsten, etiketten, menu's, enz. moeten worden aangepast.
  • Als het inflatiepercentage hoger is dan in andere landen, worden de binnenlandse producten minder concurrerend.
  • Nominale rente stijgt omdat inflatie wordt verwacht.

Vragen en antwoorden

V: Wat betekent inflatie?


A: Inflatie betekent dat het algemene prijsniveau stijgt.

V: Wat is het tegenovergestelde van deflatie?


A: Het tegenovergestelde van deflatie is inflatie.

V: Waarom meten economen regelmatig de inflatie?


A: Economen meten regelmatig de inflatie om te weten hoe een economie ervoor staat.

V: Hoe verandert inflatie de verhouding tussen geld en goederen of diensten?


A: Inflatie verandert de verhouding tussen geld en goederen of diensten doordat er meer geld nodig is om dezelfde hoeveelheid van een goed of dienst te krijgen.

V: Wat zijn klantenkorven?


A: Klantenmanden zijn bepaalde gedefinieerde groepen goederen en diensten die gebruikt worden om inflatie te meten.

V: Zijn er positieve en negatieve effecten van inflatie?


A: Ja, er kunnen zowel positieve als negatieve effecten zijn van inflatie.

V: Wat is deflatie?


A: Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie en betekent dat het algemene prijsniveau daalt.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3