Oostenrijkse school

De Oostenrijkse School is een school van economisch denken die uitgaat van het handelen van de individuele mens. Zij ontstond aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw in Wenen, Oostenrijk. Zij wordt Oostenrijkse economie genoemd, omdat de voornaamste economen Oostenrijkers waren, hoewel haar aanhangers vandaag de dag uit de hele wereld afkomstig zijn.

Aanhangers van de Oostenrijkse school bekritiseren centrale planning, prijscontrole door de overheid en andere overheidsregelingen. Zij zeggen dat het onmogelijk is voor overheidsinstellingen om relatief betere beslissingen te nemen over de productie of de prijzen van goederen en diensten, omdat zij niet over de kennis of flexibiliteit beschikken die miljoenen individuele consumenten wel hebben. Volgelingen van de Oostenrijkse school bekritiseren ook de inflatie van de geldvoorraad door de overheid.

De meeste economen staan tegenwoordig kritisch tegenover de Oostenrijkse School en hun afwijzing van wiskunde en statistiek.

Belangrijke economen van de Oostenrijkse School van Economie


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3