Informele misvatting

Een informele denkfout is een argument waarvan de genoemde premissen de voorgestelde conclusie niet ondersteunen. Informele misvattingen komen vaak voort uit een fout in de redenering. De premissen worden dan ten onrechte gekoppeld aan de conclusie. In tegenstelling tot een formele denkfout heeft de fout te maken met gevolgtrekkingen, omdat taal wordt gebruikt om de stellingen te formuleren; natuurlijke taal laat toe om meer te zeggen dan de symboliek van de formele logica kan voorstellen. Alle informele drogredenen bevatten een fundamentele ontkoppeling tussen de premissen en de conclusie. Dit maakt het argument ongeldig. De disconnect ontstaat vaak omdat er een verborgen co-premise is. Als deze co-premise zou worden vermeld, zou dit het argument valideren.

Inductieve informele misvattingen zijn iets anders dan hun deductieve tegenhangers, omdat hun verdienste ligt in de inductieve kracht van de premis-conclusie koppeling in plaats van in de aanwezigheid van verborgen premissen. Zo kan de drogreden van overhaaste veralgemening grofweg worden gesteld als volgt:

p) S is een P

p) S is ook een Q

c) daarom zijn alle P's ook Qs

Als de populaties van P en Q allebei te groot zijn om volledig te bemonsteren, dan is de verklaring inductief. In een dergelijk geval treedt een overhaaste veralgemening op wanneer het aantal P's en Q's onvoldoende is om de respectievelijke populaties te vertegenwoordigen. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een principe van redeneren (deductief of inductief) en het uitgangspunt van een argument.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3